ข้อมูลทั่วไป

 
 • วิสัยทัศน์


       “โรงเรียนวัดบางเตย จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี
       ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน”

 • เป้าประสงค์ของการพัฒนา

      1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
      2. บุคลากรมีคุณภาพ
      3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
      4. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
      5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 • อักษรย่อ

      อักษรย่อของโรงเรียนวัดบางเตย คือ               
                                                                                  ก. 
                                                                              บก. บต.

         ก     หมายถึง  กรุงเทพมหานคร 
         บก.  หมายถึง  เขตบึงกุ่ม
         บต.  หมายถึง  โรงเรียนวัดบางเตย 

 

 • ตราสัญญลักษณ์


                               Logo Bangtoei

  สัญลักษณ์บางเตย  เป็นวงกลม มีรูปวัดและเจดีย์อยู่เหนือตัวอักษร บต. ล้อมรอบด้วยคำว่าโรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม

 • ปรัชญา

  การศึกษาคือ การพัฒนาความรู้คุ่คุณธรรม

 • คติพจน์

  การศึกษาพัฒนาคุณภาพคน

 

 • สีประจำโรงเรียน

  สีประจำโรงเรียน  คือ แดง - น้ำเงิน

      สีแดง    หมายถึง   ความเข้มแข็ง
      สีน้ำเงิน  หมายถึง   ความเยือกเย็น อ่อนหวาน

 • ต้นเตย

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน
Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras