แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ม.1

guide P6 60

แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ม.1

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.6 และผู้ปกครองได้รับรู้ถึงรายละเอียดและแนวทางการศึกษาต่อของแต่ละโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม  โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้ารับฟังอย่างดียิ่ง  และทางโรงเรียนวัดบางเตยขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนมัธยมต่างๆ ที่เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางเตยในครั้งนี้ด้วยดี

DSC_0002_resize.JPGDSC_0003_resize.JPGDSC_0005_resize.JPGDSC_0006_resize.JPGDSC_0007_resize.JPGDSC_0008_resize.JPGDSC_0009_resize.JPGDSC_0010_resize.JPGDSC_0011_resize.JPGDSC_0048_resize.JPGDSC_0049_resize.JPGDSC_0050_resize.JPGDSC_0051_resize.JPGDSC_0053_resize.JPGDSC_0055_resize.JPGDSC_0056_resize.JPGDSC_0057_resize.JPGDSC_0058_resize.JPGDSC_0059_resize.JPGDSC_0061_resize.JPGDSC_0063_resize.JPGDSC_0065_resize.JPGDSC_0069_resize.JPGDSC_0070_resize.JPGDSC_0072_resize.JPGDSC_0073_resize.JPGDSC_0076_resize.JPGDSC_0077_resize.JPGDSC_0078_resize.JPGDSC_0079_resize.JPGDSC_0081_resize.JPGDSC_0083_resize.JPGDSC_0084_resize.JPGDSC_0085_resize.JPGDSC_0086_resize.JPGDSC_0087_resize.JPGDSC_0088_resize.JPGDSC_0089_resize.JPGDSC_0090_resize.JPGDSC_0092_resize.JPGDSC_0093_resize.JPGDSC_0094_resize.JPGDSC_0095_resize.JPGDSC_0096_resize.JPGDSC_0098_resize.JPGDSC_0099_resize.JPGDSC_0100_resize.JPGDSC_0102_resize.JPGDSC_0103_resize.JPGDSC_0108_resize.JPGDSC_0109_resize.JPGDSC_0111_resize.JPGDSC_0112_resize.JPGDSC_0113_resize.JPGDSC_0117_resize.JPGDSC_0121_resize.JPGDSC_0123_resize.JPGDSC_0124_resize.JPGDSC_0125_resize.JPGDSC_0126_resize.JPGDSC_0127_resize.JPGDSC_0128_resize.JPGDSC_0131_resize.JPGDSC_0133_resize.JPGDSC_0135_resize.JPGDSC_0136_resize.JPGDSC_0137_resize.JPGDSC_0139_resize.JPGDSC_0143_resize.JPGDSC_0144_resize.JPGDSC_0146_resize.JPGDSC_0147_resize.JPGDSC_0149_resize.JPGDSC_0152_resize.JPGDSC_0158_resize.JPGDSC_0159_resize.JPGDSC_0160_resize.JPGDSC_0161_resize.JPGDSC_0162_resize.JPGDSC_0164_resize.JPGDSC_0167_resize.JPGDSC_0169_resize.JPGDSC_0171_resize.JPGDSC_0172_resize.JPGDSC_0178_resize.JPGDSC_0183_resize.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras