กีฬาสีและวันเด็ก ปี2560

sport child day 60

การแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เมือวันที่ 12 มกราคม 2561  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง  รวมถึงการมอบของขวัญให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติด้วย

DSC_0775_resize.JPGDSC_0777_resize.JPGDSC_0779_resize.JPGDSC_0781_resize.JPGDSC_0783_resize.JPGDSC_0784_resize.JPGDSC_0785_resize.JPGDSC_0786_resize.JPGDSC_0790_resize.JPGDSC_0791_resize.JPGDSC_0792_resize.JPGDSC_0793_resize.JPGDSC_0794_resize.JPGDSC_0795_resize.JPGDSC_0796_resize.JPGDSC_0801_resize.JPGDSC_0803_resize.JPGDSC_0804_resize.JPGDSC_0805_resize.JPGDSC_0806_resize.JPGDSC_0807_resize.JPGDSC_0808_resize.JPGDSC_0809_resize.JPGDSC_0810_resize.JPGDSC_0811_resize.JPGDSC_0812_resize.JPGDSC_0813_resize.JPGDSC_0814_resize.JPGDSC_0815_resize.JPGDSC_0816_resize.JPGDSC_0817_resize.JPGDSC_0818_resize.JPGDSC_0820_resize.JPGDSC_0821_resize.JPGDSC_0822_resize.JPGDSC_0824_resize.JPGDSC_0825_resize.JPGDSC_0826_resize.JPGDSC_0827_resize.JPGDSC_0828_resize.JPGDSC_0829_resize.JPGDSC_0830_resize.JPGDSC_0831_resize.JPGDSC_0832_resize.JPGDSC_0834_resize.JPGDSC_0835_resize.JPGDSC_0836_resize.JPGDSC_0837_resize.JPGDSC_0838_resize.JPGDSC_0839_resize.JPGDSC_0840_resize.JPGDSC_0841_resize.JPGDSC_0843_resize.JPGDSC_0844_resize.JPGDSC_0845_resize.JPGDSC_0846_resize.JPGDSC_0847_resize.JPGDSC_0849_resize.JPGDSC_0851_resize.JPGDSC_0852_resize.JPGDSC_0853_resize.JPGDSC_0854_resize.JPGDSC_0855_resize.JPGDSC_0856_resize.JPGDSC_0857_resize.JPGDSC_0858_resize.JPGDSC_0859_resize.JPGDSC_0860_resize.JPGDSC_0861_resize.JPGDSC_0862_resize.JPGDSC_0863_resize.JPGDSC_0864_resize.JPGDSC_0865_resize.JPGDSC_0866_resize.JPGDSC_0867_resize.JPGDSC_0868_resize.JPGDSC_0869_resize.JPGDSC_0870_resize.JPGDSC_0871_resize.JPGDSC_0872_resize.JPGDSC_0873_resize.JPGDSC_0874_resize.JPGDSC_0875_resize.JPGDSC_0876_resize.JPGDSC_0877_resize.JPGDSC_0878_resize.JPGDSC_0879_resize.JPGDSC_0880_resize.JPGDSC_0881_resize.JPGDSC_0882_resize.JPGDSC_0883_resize.JPGDSC_0885_resize.JPGDSC_0886_resize.JPGDSC_0887_resize.JPGDSC_0888_resize.JPGDSC_0890_resize.JPGDSC_0892_resize.JPGDSC_0893_resize.JPGDSC_0894_resize.JPGDSC_0896_resize.JPGDSC_0901_resize.JPGDSC_0902_resize.JPGDSC_0903_resize.JPGDSC_0904_resize.JPGDSC_0905_resize.JPGDSC_0909_resize.JPGDSC_0910_resize.JPGDSC_0911_resize.JPGDSC_0912_resize.JPGDSC_0913_resize.JPGDSC_0914_resize.JPGDSC_0915_resize.JPGDSC_0916_resize.JPGDSC_0917_resize.JPGDSC_0918_resize.JPGDSC_0919_resize.JPGDSC_0920_resize.JPGDSC_0921_resize.JPGDSC_0923_resize.JPGDSC_0925_resize.JPGDSC_0926_resize.JPGDSC_0930_resize.JPGDSC_0931_resize.JPGDSC_0932_resize.JPGDSC_0933_resize.JPGDSC_0936_resize.JPGDSC_0937_resize.JPGDSC_0938_resize.JPGDSC_0939_resize.JPGDSC_0940_resize.JPGDSC_0944_resize.JPGDSC_0945_resize.JPGDSC_0947_resize.JPGDSC_0954_resize.JPGDSC_0955_resize.JPGDSC_0956_resize.JPGDSC_0957_resize.JPGDSC_0958_resize.JPGDSC_0959_resize.JPGDSC_0960_resize.JPGDSC_0961_resize.JPGDSC_0963_resize.JPGDSC_0964_resize.JPGDSC_0965_resize.JPGDSC_0966_resize.JPGDSC_0969.1_resize.JPGDSC_0970_resize.JPGDSC_0971_resize.JPGDSC_0972_resize.JPGDSC_0973_resize.JPGDSC_0976_resize.JPGDSC_0977_resize.JPGDSC_0979_resize.JPGDSC_0980_resize.JPGDSC_0987_resize.JPGDSC_0988_resize.JPGDSC_0990_resize.JPGDSC_0992_resize.JPGDSC_0993_resize.JPGDSC_0995_resize.JPGDSC_0996_resize.JPGDSC_0997_resize.JPGDSC_0998_resize.JPGDSC_0999_resize.JPGDSC_1000_resize.JPGDSC_1001_resize.JPGDSC_1003_resize.JPGDSC_1004_resize.JPGDSC_1005_resize.JPGDSC_1007_resize.JPGDSC_1008.1.JPGDSC_1008_resize.JPGDSC_1010_resize.JPGDSC_1014_resize.JPGDSC_1015_resize.JPGDSC_1016_resize.JPGDSC_1017_resize.JPGDSC_1018_resize.JPGDSC_1019_resize.JPGDSC_1020_resize.JPGDSC_1021_resize.JPGDSC_1022_resize.JPGDSC_1023_resize.JPGDSC_1024_resize.JPGDSC_1025_resize.JPGDSC_1026_resize.JPGDSC_1027_resize.JPGDSC_1028_resize.JPGDSC_1029_resize.JPGDSC_1030_resize.JPGDSC_1032_resize.JPGDSC_1035_resize.JPGDSC_1038_resize.JPGDSC_1039_resize.JPGDSC_1040_resize.JPGDSC_1041_resize.JPGDSC_1042_resize.JPGDSC_1044_resize.JPGDSC_1045_resize.JPGDSC_1050_resize.JPGDSC_1051_resize.JPGDSC_1052_resize.JPGDSC_1053_resize.JPGDSC_1055_resize.JPGDSC_1057_resize.JPGDSC_1069_resize.JPGDSC_1072_resize.JPGDSC_1073_resize.JPGDSC_1074_resize.JPGDSC_1075_resize.JPGDSC_1077_resize.JPGDSC_1078.1_resize.JPGDSC_1079_resize.JPGDSC_1080_resize.JPGDSC_1084_resize.JPGDSC_1085_resize.JPGDSC_1086_resize.JPGDSC_1087_resize.JPGDSC_1088_resize.JPGDSC_1089_resize.JPGDSC_1091_resize.JPGDSC_1092_resize.JPGDSC_1093_resize.JPGDSC_1096_resize.JPGDSC_1097_resize.JPGDSC_1098_resize.JPGDSC_1099_resize.JPGDSC_1100_resize.JPGDSC_1113_resize.JPGDSC_1114.1.JPGDSC_1114.1_resize.JPGDSC_1114_resize.JPGDSC_1120.1_resize.JPGDSC_1120_resize.JPGDSC_1122_resize.JPGDSC_1123_resize.JPGDSC_1125_resize.JPGDSC_1126_resize.JPGDSC_1127_resize.JPGDSC_1128_resize.JPGDSC_1129_resize.JPGDSC_1131_resize.JPGDSC_1132_resize.JPGDSC_1133_resize.JPGDSC_1134_resize.JPGDSC_1138.1_resize.JPGDSC_1140_resize.JPGDSC_1141_resize.JPGDSC_1142_resize.JPGDSC_1143_resize.JPGDSC_1144_resize.JPGDSC_1148_resize.JPGDSC_1149_resize.JPGDSC_1150_resize.JPGDSC_1153_resize.JPGDSC_1156_resize.JPGDSC_1157_resize.JPGDSC_1158_resize.JPGDSC_1159_resize.JPGDSC_1160_resize.JPGDSC_1161_resize.JPGDSC_1162_resize.JPGDSC_1163_resize.JPGDSC_1164_resize.JPGDSC_1165_resize.JPGDSC_1168_resize.JPGDSC_1169_resize.JPGDSC_1170_resize.JPGDSC_1171_resize.JPGDSC_1172_resize.JPGDSC_1173_resize.JPGDSC_1174_resize.JPGDSC_1175_resize.JPGDSC_1176_resize.JPGDSC_1178_resize.JPGDSC_1179_resize.JPGDSC_1181_resize.JPGDSC_1182_resize.JPGDSC_1183_resize.JPGDSC_1184_resize.JPGDSC_1185_resize.JPGDSC_1186_resize.JPGDSC_1187_resize.JPGDSC_1188_resize.JPGDSC_1191_resize.JPGDSC_1194_resize.JPGDSC_1196_resize.JPGDSC_1201_resize.JPGDSC_1202_resize.JPGDSC_1203_resize.JPGDSC_1207_resize.JPGDSC_1208_resize.JPGDSC_1209_resize.JPGDSC_1221_resize.JPGDSC_1222_resize.JPGDSC_1224_resize.JPGDSC_1225_resize.JPGDSC_1226_resize.JPGDSC_1228_resize.JPGDSC_1230_resize.JPGDSC_1232_resize.JPGDSC_1233_resize.JPGDSC_1236_resize.JPGDSC_1237_resize.JPGDSC_1238_resize.JPGDSC_1239_resize.JPGDSC_1241_resize.JPGDSC_1242_resize.JPGDSC_1243_resize.JPGDSC_1244_resize.JPGDSC_1245_resize.JPGDSC_1246_resize.JPGDSC_1250_resize.JPGDSC_1251_resize.JPGDSC_1252_resize.JPGDSC_1253_resize.JPGDSC_1254_resize.JPGDSC_1255_resize.JPGDSC_1256_resize.JPGDSC_1257_resize.JPGDSC_1260_resize.JPGDSC_1262_resize.JPGDSC_1263_resize.JPGDSC_1265_resize.JPGDSC_1266_resize.JPGDSC_1271_resize.JPGDSC_1272_resize.JPGDSC_1274_resize.JPGDSC_1275_resize.JPGDSC_1276_resize.JPGDSC_1278_resize.JPGDSC_1279_resize.JPGDSC_1286_resize.JPGDSC_1287_resize.JPGDSC_1290_resize.JPGDSC_1291_resize.JPGDSC_1292_resize.JPGDSC_1293_resize.JPGDSC_1295.1_resize.JPGDSC_1295.2_resize.JPGDSC_1295.3_resize.JPGDSC_1295_resize.JPGDSC_1296_resize.JPGDSC_1297_resize.JPGDSC_1298_resize.JPGDSC_1301_resize.JPGDSC_1303_resize.JPGDSC_1304_resize.JPGDSC_1305_resize.JPGDSC_1306_resize.JPGDSC_1307_resize.JPGDSC_1308_resize.JPGDSC_1309_resize.JPGDSC_1310_resize.JPGDSC_1311_resize.JPGDSC_1313_resize.JPGDSC_1314_resize.JPGDSC_1315_resize.JPGDSC_1316_resize.JPGDSC_1317_resize.JPGDSC_1318_resize.JPGDSC_1319_resize.JPGDSC_1320_resize.JPGDSC_1321_resize.JPGDSC_1322_resize.JPGDSC_1323_resize.JPGDSC_1324_resize.JPGDSC_1325_resize.JPGDSC_1326_resize.JPGDSC_1327_resize.JPGDSC_1328_resize.JPGDSC_1329_resize.JPGDSC_1330_resize.JPGDSC_1332_resize.JPGDSC_1335_resize.JPGDSC_1336_resize.JPGDSC_1338_resize.JPGDSC_1339_resize.JPGDSC_1340_resize.JPGDSC_1341_resize.JPGDSC_1342_resize.JPGDSC_1343_resize.JPGDSC_1344_resize.JPGDSC_1345_resize.JPGDSC_1346_resize.JPGDSC_1347_resize.JPGDSC_1348_resize.JPGDSC_1349_resize.JPGDSC_1350_resize.JPGDSC_1351_resize.JPGDSC_1352_resize.JPGDSC_1358_resize.JPGDSC_1359_resize.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras