ทำบุญและสังสรรค์ปีใหม่ 2561

new year 2018

ทำบุญและสังสรรค์ปีใหม่ 2561

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดบางเตย  ทั้งนี้มีกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน คณะครู แลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปี 2561 และปีต่อๆไป

ASC_0577.JPGASC_0579.JPGASC_0581.1.jpgASC_0581.JPGASC_0583.JPGASC_0584.JPGASC_0585.JPGASC_0586.JPGASC_0587.JPGASC_0588.JPGASC_0589.JPGASC_0590.JPGASC_0591.JPGASC_0592 (2).JPGASC_0592.JPGASC_0594.JPGASC_0596.JPGASC_0598.JPGASC_0599.JPGASC_0600.JPGASC_0603.JPGASC_0605.JPGASC_0607.JPGASC_0608.JPGASC_0611.JPGASC_0613.JPGASC_0614.JPGASC_0618.JPGASC_0620.JPGASC_0622.JPGASC_0625.JPGASC_0626.JPGASC_0628.JPGASC_0629.JPGASC_0631.JPGASC_0632.JPGASC_0634.JPGASC_0636.JPGASC_0637.JPGASC_0638.JPGASC_0641.JPGASC_0644.JPGASC_0645.JPGASC_0647.JPGASC_0650.JPGASC_0653.JPGASC_0659.JPGASC_0664.JPGASC_0666.JPGASC_0667.JPGASC_0670.JPGASC_0673.JPGASC_0676.JPGASC_0679.JPGASC_0680.JPGASC_0686.JPGASC_0687.JPGASC_0689.JPGASC_0693.JPGASC_0694.JPGDSC_0576.JPGDSC_0582.JPGDSC_0585 (2).JPGDSC_0586 (2).JPGDSC_0587 (2).JPGDSC_0588 (2).JPGDSC_0605.JPGDSC_0609.JPGDSC_0610.JPGDSC_0615.JPGDSC_0616.JPGDSC_0619.JPGDSC_0620.JPGDSC_0625 (2).JPGDSC_0629 (2).JPGDSC_0640.JPGDSC_0643.JPGDSC_0644.1.JPGDSC_0644.2.JPGDSC_0645 (2).JPGDSC_0646.JPGDSC_0647 (2).JPGDSC_0648.JPGDSC_0650 (2).JPGDSC_0651.JPGDSC_0656.JPGDSC_0659 (2).JPGDSC_0664 (2).JPGDSC_0671.JPGDSC_0676 (2).JPGDSC_0681.JPGDSC_0683.JPGDSC_0687 (2).JPGDSC_0689 (2).JPGDSC_0691.JPGDSC_0692.JPGDSC_0698.JPGDSC_0701.JPGDSC_0705.JPGDSC_0711.JPGDSC_0713.JPGDSC_0716.JPGDSC_0719.JPGDSC_0720.JPGDSC_0725.JPGDSC_0735.JPGDSC_0737.JPGDSC_0745.JPGDSC_0772.JPGDSC_0777.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras