วันชาติและวันพ่อแห่งชาติปี 60

thai national day 60

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติปี 60

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้เพื่อให้คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบางเตยได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว เป็นการรำลึกถึงพระคุณของพ่อผู้ให้กำเนิด และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้

CSC_0377.JPGDSC_0328.JPGDSC_0329.JPGDSC_0330.JPGDSC_0331.JPGDSC_0332.JPGDSC_0333.JPGDSC_0334.JPGDSC_0335.JPGDSC_0336.JPGDSC_0337.JPGDSC_0338.JPGDSC_0339.JPGDSC_0340.JPGDSC_0341.JPGDSC_0342.JPGDSC_0343.JPGDSC_0344.JPGDSC_0345.JPGDSC_0346.JPGDSC_0347.JPGDSC_0348.JPGDSC_0349.JPGDSC_0350.JPGDSC_0351.JPGDSC_0352.JPGDSC_0353.JPGDSC_0354.JPGDSC_0355.JPGDSC_0356.JPGDSC_0357.JPGDSC_0358.JPGDSC_0359.JPGDSC_0360.JPGDSC_0361.JPGDSC_0362.JPGDSC_0363.JPGDSC_0365.JPGDSC_0366.JPGDSC_0367.JPGDSC_0368.JPGDSC_0369.JPGDSC_0370.JPGDSC_0371.JPGDSC_0372.JPGDSC_0373.JPGDSC_0374.JPGDSC_0375.JPGDSC_0376.JPGDSC_0378.JPGDSC_0379.JPGDSC_0380.JPGDSC_0381.JPGDSC_0382.JPGDSC_0383.JPGDSC_0384.JPGDSC_0385.JPGDSC_0386.JPGDSC_0387.JPGDSC_0388.JPGDSC_0389.JPGDSC_0390.JPGDSC_0391.JPGDSC_0392.JPGDSC_0393.JPGDSC_0394.JPGDSC_0395.JPGDSC_0396.JPGDSC_0398.JPGDSC_0399.JPGDSC_0400.JPGDSC_0401.1.jpgDSC_0401.2.jpgDSC_0401.JPGDSC_0402.JPGDSC_0404.JPGDSC_0405.JPGDSC_0406.JPGDSC_0407.JPGDSC_0408.JPGDSC_0409.JPGDSC_0410.JPGDSC_0411.JPGDSC_0412.JPGDSC_0413.JPGDSC_0414.JPGDSC_0415.JPGDSC_0416.JPGDSC_0417.JPGDSC_0418.JPGDSC_0419.JPGDSC_0420.JPGDSC_0421.JPGDSC_0422.JPGDSC_0423.JPGDSC_0424.JPGDSC_0425.JPGDSC_0426.JPGDSC_0427.JPGDSC_0428.JPGDSC_0429.JPGDSC_0430.JPGDSC_0431.JPGDSC_0432.JPGDSC_0433.JPGDSC_0434.JPGDSC_0435.JPGDSC_0436.JPGDSC_0437.JPGDSC_0438.JPGDSC_0439.JPGDSC_0440.JPGDSC_0441.JPGDSC_0442.JPGDSC_0443.JPGDSC_0444.JPGDSC_0446.JPGDSC_0447.JPGDSC_0448.JPGDSC_0449.JPGDSC_0450.JPGDSC_0451.JPGDSC_0452.JPGDSC_0453.JPGDSC_0454.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras