วันแม่แห่งชาติ 2560

mother day 60
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม  ทั้งยังเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด  โดยมีการจัดกิจกรรมมากมายตลอดทั้งสัปดาห์

DSC_0001.JPGDSC_0002.JPGDSC_0003.JPGDSC_0004.JPGDSC_0005.JPGDSC_0006.JPGDSC_0007.JPGDSC_0008.JPGDSC_0009.JPGDSC_0010.JPGDSC_0011.JPGDSC_0012.JPGDSC_0013.JPGDSC_0014.JPGDSC_0015.JPGDSC_0016.JPGDSC_0017.JPGDSC_0018.JPGDSC_0019.JPGDSC_0020.JPGDSC_0021.JPGDSC_0022.JPGDSC_0023.JPGDSC_0024.JPGDSC_0025.JPGDSC_0026.JPGDSC_0027.JPGDSC_0028.JPGDSC_0029.JPGDSC_0030.JPGDSC_0031.JPGDSC_0032.JPGDSC_0033.JPGDSC_0034.JPGDSC_0035.JPGDSC_0036.JPGDSC_0037.JPGDSC_0038.JPGDSC_0039.JPGDSC_0040.JPGDSC_0041.JPGDSC_0042.JPGDSC_0043.JPGDSC_0044.JPGDSC_0045.JPGDSC_0046.JPGDSC_0047.JPGDSC_0048.JPGDSC_0049.JPGDSC_0050.JPGDSC_0051.JPGDSC_0052.JPGDSC_0053.JPGDSC_0054.JPGDSC_0055.JPGDSC_0056.JPGDSC_0057.JPGDSC_0058.JPGDSC_0059.JPGDSC_0060.JPGDSC_0061.JPGDSC_0062.JPGDSC_0063.JPGDSC_0064.JPGDSC_0065.JPGDSC_0066.JPGDSC_0067.JPGDSC_0068.JPGDSC_0069.JPGDSC_0070.JPGDSC_0071.JPGDSC_0072.JPGDSC_0073.JPGDSC_0074.JPGDSC_0075.JPGDSC_0076.JPGDSC_0077.JPGDSC_0078.JPGDSC_0079.JPGDSC_0080.JPGDSC_0081.JPGDSC_0082.JPGDSC_0083.JPGDSC_0084.JPGDSC_0085.JPGDSC_0086.JPGDSC_0087.JPGDSC_0088.JPGDSC_0089.JPGDSC_0090.JPGDSC_0091.JPGDSC_0092.JPGDSC_0093.JPGDSC_0094.JPGDSC_0095.JPGDSC_0096.JPGDSC_0097.JPGDSC_0098.JPGDSC_0099.JPGDSC_0100.JPGDSC_0101.JPGDSC_0102.JPGDSC_0103.JPGDSC_0104.JPGDSC_0105.JPGDSC_0106.JPGDSC_0107.JPGDSC_0108.JPGDSC_0109.JPGDSC_0110.JPGDSC_0111.JPGDSC_0112.JPGDSC_0113.JPGDSC_0114.JPGDSC_0115.JPGDSC_0116.JPGDSC_0117.JPGDSC_0118.JPGDSC_0119.JPGDSC_0120.JPGDSC_0121.JPGDSC_0122.JPGDSC_0123.JPGDSC_0124.JPGDSC_0125.JPGDSC_0126.JPGDSC_0127.JPGDSC_0128.JPGDSC_0129.JPGDSC_0130.JPGDSC_0131.JPGDSC_0132.JPGDSC_0133.JPGDSC_0134.JPGDSC_0135.JPGDSC_0136.JPGDSC_0137.JPGDSC_0138.JPGDSC_0139.JPGDSC_0140.JPGDSC_0141.JPGDSC_0142.JPGDSC_0143.JPGDSC_0144.JPGDSC_0145.JPGDSC_0146.JPGDSC_0147.JPGDSC_0148.JPGDSC_0149.JPGDSC_0150.JPGDSC_0151.JPGDSC_0152.JPGDSC_0153.JPGDSC_0154.JPGDSC_0155.JPGDSC_0156.JPGDSC_0157.JPGDSC_0158.JPGDSC_0159.JPGDSC_0160.JPGDSC_0161.JPGDSC_0162.JPGDSC_0163.JPGDSC_0164.JPGDSC_0165.JPGDSC_0166.JPGDSC_0167.JPGDSC_0168.JPGDSC_0169.JPGDSC_0170.JPGDSC_0171.JPGDSC_0172.JPGDSC_0173.JPGDSC_0174.JPGDSC_0175.JPGDSC_0176.JPGDSC_0177.JPGDSC_0178.JPGDSC_0179.JPGDSC_0180.JPGDSC_0181.JPGDSC_0182.JPGDSC_0183.JPGDSC_0184.JPGDSC_0185.JPGDSC_0186.JPGDSC_0187.JPGDSC_0188.JPGDSC_0189.JPGDSC_0190.JPGDSC_0191.JPGDSC_0192.JPGDSC_0193.JPGDSC_0194.JPGDSC_0195.JPGDSC_0196.JPGDSC_0197.JPGDSC_0198.JPGDSC_0199.JPGDSC_0200.JPGDSC_0201.JPGDSC_0202.JPGDSC_0203.JPGDSC_0204.JPGDSC_0205.JPGDSC_0206.JPGDSC_0207.JPGDSC_0208.JPGDSC_0209.JPGDSC_0210.JPGDSC_0211.JPGDSC_0212.JPGDSC_0213.JPGDSC_0214.JPGDSC_0215.JPGDSC_0216.JPGDSC_0217.JPGDSC_0218.JPGDSC_0219.JPGDSC_0220.JPGDSC_0221.JPGDSC_0222.JPGDSC_0223.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras