การอยู่ค่ายลูกเสือและยุว ป.5

scout day camp p5 60
การอยู่ค่ายลูกเสือ-ยุว ป.5  Day Camp

 โรงเรียนวัดบางเตย  จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Day Camp) ขึ้น ณ โรงเรียนวัดบางเตย  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น  การปฐมพยาบาล  การผูกเงื่อน  ระเบียบวินัย  กฏ คำปฏิญาณ  การทดสอบวิชาลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  การใช้ทักษะทางลูกเสือและยุวกาชาดให้เกิดประโยชน์  สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นต่อไป

DSC_0001.JPGDSC_0002.JPGDSC_0003.JPGDSC_0004.JPGDSC_0005.JPGDSC_0006.JPGDSC_0007.JPGDSC_0008.JPGDSC_0009.JPGDSC_0010.JPGDSC_0011.JPGDSC_0012.JPGDSC_0013.JPGDSC_0014.JPGDSC_0015.JPGDSC_0016.JPGDSC_0017.JPGDSC_0018.JPGDSC_0019.JPGDSC_0020.JPGDSC_0021.JPGDSC_0022.JPGDSC_0023.JPGDSC_0024.JPGDSC_0025.JPGDSC_0026.JPGDSC_0027.JPGDSC_0028.JPGDSC_0029.JPGDSC_0030.JPGDSC_0031.JPGDSC_0032.JPGDSC_0033.JPGDSC_0034.JPGDSC_0035.JPGDSC_0036.JPGDSC_0037.JPGDSC_0038.JPGDSC_0039.JPGDSC_0040.JPGDSC_0041.JPGDSC_0042.JPGDSC_0043.JPGDSC_0044.JPGDSC_0045.JPGDSC_0046.JPGDSC_0047.JPGDSC_0048.JPGDSC_8737.JPGDSC_8738.JPGDSC_8739.JPGDSC_8740.JPGDSC_8741.JPGDSC_8742.JPGDSC_8743.JPGDSC_8744.JPGDSC_8745.JPGDSC_8746.JPGDSC_8747.JPGDSC_8748.JPGDSC_8749.JPGDSC_8750.JPGDSC_8751.JPGDSC_8752.JPGDSC_8753.JPGDSC_8754.JPGDSC_8755.JPGDSC_8756.JPGDSC_8757.JPGDSC_8758.JPGDSC_8760.JPGDSC_8761.JPGDSC_8762.JPGDSC_8763.JPGDSC_8764.JPGDSC_8765.JPGDSC_8766.JPGDSC_8767.JPGDSC_8768.JPGDSC_8769.JPGDSC_8770.JPGDSC_8771.JPGDSC_8772.JPGDSC_8773.JPGDSC_8774.JPGDSC_8775.JPGDSC_8776.JPGDSC_8777.JPGDSC_8778.JPGDSC_8779.JPGDSC_8780.JPGDSC_8781.JPGDSC_8783.JPGDSC_8784.JPGDSC_8785.JPGDSC_8786.JPGDSC_8787.JPGDSC_8788.JPGDSC_8789.JPGDSC_8790.JPGDSC_8791.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras