ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 2560

camp 8 group 60
ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 2560

โรงเรียนวัดบางเตย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อให้นักเรียนใช้องค์ความรู้จากทั้ง 8 กลุ่มสาระแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของนักเรียนต่อไป


DSC_7172.JPGDSC_7173.JPGDSC_7174.JPGDSC_7175.JPGDSC_7176.JPGDSC_7177.JPGDSC_7178.JPGDSC_7179.JPGDSC_7180.JPGDSC_7181.JPGDSC_7182.JPGDSC_7183.JPGDSC_7184.JPGDSC_7185.JPGDSC_7186.JPGDSC_7187.JPGDSC_7188.JPGDSC_7189.JPGDSC_7190.JPGDSC_7191.JPGDSC_7192.JPGDSC_7193.JPGDSC_7194.JPGDSC_7195.JPGDSC_7196.JPGDSC_7197.JPGDSC_7198.JPGDSC_7199.JPGDSC_7200.JPGDSC_7201.JPGDSC_7202.JPGDSC_7203.JPGDSC_7204.JPGDSC_7205.JPGDSC_7206.JPGDSC_7207.JPGDSC_7208.JPGDSC_7209.JPGDSC_7210.JPGDSC_7211.JPGDSC_7212.JPGDSC_7213.JPGDSC_7214.JPGDSC_7215.JPGDSC_7216.JPGDSC_7217.JPGDSC_7218.JPGDSC_7219.JPGDSC_7220.JPGDSC_7221.JPGDSC_7222.JPGDSC_7223.JPGDSC_7224.JPGDSC_7225.JPGDSC_7226.JPGDSC_7227.JPGDSC_7228.JPGDSC_7229.JPGDSC_7230.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras