ค่ายรักการอ่าน 2560

love read camp 60
ค่ายรักการอ่าน ปี 2560

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านขึ้น เพื่อส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการอ่าน การค้นคว้าจากสื่อต่างๆ  โดยนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์

1501664149088.jpg1501664150865.jpg1501664152276.jpg1501664181184.jpg1501664184014.jpg1501664186930.jpg1501664190894.jpg1501664195789.jpg1501664204773.jpg1501664211525.jpg1501664214513.jpg1501664217575.jpg1501664221173.jpg1501664225224.jpg1501664228746.jpg1501664231839.jpg1501664235088.jpg1501664238413.jpg1501664241303.jpg1501664247580.jpg1501664250718.jpg1501664253458.jpg1501664256103.jpg1501664258911.jpg1501664261836.jpg1501664264788.jpg1501664269690.jpg1501664272721.jpg1501664275131.jpg1501664277816.jpg1501664280381.jpg1501664282680.jpg

Albums

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras