วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560

arsarnha60
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี 2560

โรงเรียนวัดบางเตยร่วมกับสำนักงานเขตบึงกุ่ม  ทหาร ตำรวจและประชาชน  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงเรียนวัดบางเตย และร่วมแห่เทียนพื่อนำไปถวาย ณ วัดบางเตย  เพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีแก่นักเรียน และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

DSC_6854.JPGDSC_6863.JPGDSC_6864.JPGDSC_6869.JPGDSC_6879.JPGDSC_6881.JPGDSC_6883.JPGDSC_6885.JPGDSC_6886.JPGDSC_6890.JPGDSC_6892.JPGDSC_6897.JPGDSC_6902.JPGDSC_6903.JPGDSC_6905.JPGDSC_6906.JPGDSC_6907.JPGDSC_6909.JPGDSC_6911.JPGDSC_6916.JPGDSC_6925.JPGDSC_6928.JPGDSC_6933.JPGDSC_6936.JPGDSC_6954.JPGDSC_6955.JPGDSC_6956.JPGDSC_6957.JPGDSC_6963.JPGDSC_6966.JPGDSC_6967.JPGDSC_6969.JPGDSC_6973.JPGDSC_6974.JPGDSC_6976.JPGDSC_6979.JPGDSC_6987.JPGDSC_7002.JPGDSC_7004.JPGDSC_7005.JPGDSC_7008.JPGDSC_7013.JPGDSC_7014.JPGDSC_7016.JPGDSC_7032.JPGDSC_7033.JPGDSC_7034.JPGDSC_7036.JPGDSC_7037.JPGDSC_7038.JPGDSC_7039.JPGDSC_7040.JPGDSC_7042.JPGDSC_7043.JPGDSC_7046.JPGDSC_7049.JPGDSC_7054.JPGDSC_7058.JPGDSC_7059.JPGDSC_7061.JPGDSC_7067.JPGDSC_7068.JPGDSC_7074.JPGDSC_7075.JPGDSC_7076.JPGDSC_7077.JPGDSC_7079.JPGDSC_7083.JPGDSC_7094.JPGDSC_7122.JPGDSC_7127.JPGDSC_7128.JPGDSC_7131.JPGDSC_7136.JPGDSC_7137.JPGDSC_7142.JPGDSC_7143.JPGDSC_7145.JPGDSC_7146.JPGDSC_7149.JPGDSC_7151.JPGDSC_7153.JPGDSC_7156.JPGDSC_7165.JPGDSC_7167.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras