สัปดาห์สุนทรภู่ ปี60

suntornpoo60
26 มิถุนา วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

โรงเรียนวัดบางเตย  จัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ขึ้นเมื่อวันที่  26 - 30 มิถุนายน 2560  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทราบถึงประวัติของบุคคลสำคัญของไทยและของโลกในด้านวรรณกรรม  โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสุนทรภู่  การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้  และการประกวดการแต่งกายตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี ฯลฯ


sunthornpoo_03.JPGsunthornpoo_04.JPGsunthornpoo_05.JPGsunthornpoo_09.JPGsunthornpoo_11.JPGsunthornpoo_14.JPGsunthornpoo_15.JPGsunthornpoo_18.JPGsunthornpoo_20.JPGsunthornpoo_21.JPGsunthornpoo_24.JPGsunthornpoo_27.JPGsunthornpoo_31.JPGsunthornpoo_35.JPGsunthornpoo_38.JPGsunthornpoo_40.JPGsunthornpoo_42.JPGsunthornpoo_44.jpgsunthornpoo_45.jpgsunthornpoo_46.jpgsunthornpoo_50.jpgsunthornpoo_51.jpgsunthornpoo_58.jpgsunthornpoo_62.jpgsunthornpoo_64.jpgsunthornpoo_70.jpgsunthornpoo_75.jpgsunthornpoo_76.jpgsunthornpoo_87.jpgsunthornpoo_97.jpgsunthornpoo_98.jpg

 

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras