เลือกตั้งกรรมการนักเรียนปี 60

Stu leader60
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนวัดบางเตย จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ความเป็นประชาธิไตย  ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี  รู้จักการเสียสละ  ความอดทน  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน

DSC_5226.JPGDSC_5229.JPGDSC_5232.JPGDSC_5234.JPGDSC_5235.JPGDSC_5236.JPGDSC_5239.JPGDSC_5242.JPGDSC_5243.JPGDSC_5246.JPGDSC_5248.JPGDSC_5251.JPGDSC_5262.JPGDSC_5273.JPGDSC_5288.JPGDSC_5290.JPGDSC_5292.JPGDSC_5297.JPGDSC_5302.JPGDSC_5312.JPGDSC_5326.JPGDSC_5332.JPGDSC_5336.JPGDSC_5340.JPGDSC_5343.JPGDSC_5344.JPGDSC_5346.JPGDSC_5349.JPGDSC_5350.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras