สัปดาห์ห้องสมุด ปี 59

library camp59

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปี 59

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ  การใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งสืบค้น ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

DSC_9886.JPGDSC_9888.JPGDSC_9891.JPGDSC_9893.JPGDSC_9897.JPGDSC_9901.JPGDSC_9903.JPGDSC_9905.JPGDSC_9908.JPGDSC_9910.JPGDSC_9914.JPGDSC_9918.JPGDSC_9919.JPGDSC_9921.JPGDSC_9926.JPGDSC_9931.JPGDSC_9935.JPGDSC_9936.JPGDSC_9937.JPGDSC_9939.JPGDSC_9945.JPGDSC_9947.JPGDSC_9950.JPGDSC_9960.JPGDSC_9967.JPGDSC_9971.JPGDSC_9986.JPGDSC_9990.JPGDSC_9991.JPGDSC_9992.JPGDSC_9993.JPGDSC_9994.JPGDSC_9995.JPGDSC_9996.JPGDSC_9997.JPGDSC_9998.JPGDSC_9999.JPGDSC_99920.JPGESC_0021.JPGESC_0022.JPGESC_0023.JPGESC_0024.JPGESC_0025.JPGESC_0026.JPGESC_0027.JPGESC_0028.JPGESC_0029.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras