วันแม่แห่งชาติ 2559

mother day 59
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2559

 โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม  ทั้งยังเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด  โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การกล่าวคำถวายพระพร  การแสดงรำถวายพระพร  การฟังธรรมเทศนา ฯลฯ

DSC_9083.JPGDSC_9094.JPGDSC_9095.JPGDSC_9098.JPGDSC_9100.JPGDSC_9103.JPGDSC_9106.JPGDSC_9107.JPGDSC_9108.JPGDSC_9110.JPGDSC_9113.JPGDSC_9114.JPGDSC_9125.JPGDSC_9133.JPGDSC_9138.JPGDSC_9139.JPGDSC_9142.JPGDSC_9144.JPGDSC_9148.JPGDSC_9156.JPGDSC_9162.JPGDSC_9171.JPGDSC_9173.JPGDSC_9179.JPGDSC_9180.JPGDSC_9183.JPGDSC_9194.JPGDSC_9197.JPGDSC_9199.JPGDSC_9209.JPGDSC_9215.JPGDSC_9217.JPGDSC_9219.JPGDSC_9224.JPGDSC_9226.JPGDSC_9227.JPGDSC_9231.JPGDSC_9234.JPGDSC_9239.JPGDSC_9241.JPGDSC_9252.JPGDSC_9254.JPGDSC_9255.JPGDSC_9256.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras