วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559

arsanhabhucha 59
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559

โรงเรียนวัดบางเตยร่วมกับสำนักงานเขตบึงกุ่ม  ทหาร ตำรวจและประชาชน  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 ขึ้น ณ โรงเรียนวัดบางเตย และร่วมแห่เทียนเพื่อถวาย ณ วัดบางเตย  โดยเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีแก่นักเรียน และเพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา  สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป

DSC_8713.JPGDSC_8714.JPGDSC_8716.JPGDSC_8717.JPGDSC_8720.JPGDSC_8721.JPGDSC_8723.JPGDSC_8727.JPGDSC_8728.JPGDSC_8729.JPGDSC_8731.JPGDSC_8735.JPGDSC_8737.JPGDSC_8741.JPGDSC_8745.JPGDSC_8747.JPGDSC_8749.JPGDSC_8751.JPGDSC_8756.JPGDSC_8759.JPGDSC_8760.JPGDSC_8771.JPGDSC_8775.JPGDSC_8776.JPGDSC_8779.JPGDSC_8782.JPGDSC_8783.JPGDSC_8785.JPGDSC_8788.JPGDSC_8794.JPGDSC_8797.JPGDSC_8800.JPGDSC_8802.JPGDSC_8804.JPGDSC_8807.JPGDSC_8809.JPGDSC_8810.JPGDSC_8814.JPGDSC_8815.JPGDSC_8816.JPGDSC_8819.JPGDSC_8821.JPGDSC_8822.JPGDSC_8823.JPGDSC_8827.JPGDSC_8829.JPGDSC_8831.JPGDSC_8832.JPGDSC_8834.JPGDSC_8836.JPGDSC_8838.JPGDSC_8840.JPGDSC_8843.JPGDSC_8845.JPGDSC_8850.JPGDSC_8857.JPGDSC_8859.JPGDSC_8860.JPGDSC_8862.JPGDSC_8865.JPGDSC_8866.JPGDSC_8870.JPGDSC_8873.JPGDSC_8875.JPGDSC_8877.JPGDSC_8880.JPGDSC_8887.JPGDSC_8891.JPGDSC_8898.JPGDSC_8900.JPGDSC_8903.JPGDSC_8904.JPGDSC_8911.JPGDSC_8912.JPGDSC_8913.JPGDSC_8917.JPGDSC_8921.JPGDSC_8922.JPGDSC_8926.JPGDSC_8929.JPGDSC_8931.JPGDSC_8936.JPGDSC_8941.JPGDSC_8946.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras