การอยู่ค่ายลูกเสือ-ยุว ป.6 ปี 59

scout59
การอยู่ค่ายลูกเสือ-ยุว ป.6  ปี 59

โรงเรียนวัดบางเตย  โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นำนักเรียนทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่ายตามแบบฉบับของกิจการลูกเสือ-ยุวกาชาด และเพื่อฝึกความอดทน ความเสียสละ  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต


DSC_7696.JPGDSC_7700.JPGDSC_7702.JPGDSC_7704.JPGDSC_7708.JPGDSC_7714.JPGDSC_7725.JPGDSC_7726.JPGDSC_7728.JPGDSC_7740.JPGDSC_7749.JPGDSC_7750.JPGDSC_7752.JPGDSC_7757.JPGDSC_7762.JPGDSC_7763.JPGDSC_7769.JPGDSC_7783.JPGDSC_7784.JPGDSC_7786.JPGDSC_7795.JPGDSC_7800.JPGDSC_7804.JPGDSC_7807.JPGDSC_7809.JPGDSC_7822.JPGDSC_7825.JPGDSC_7827.JPGDSC_7868.JPGDSC_7870.JPGDSC_7871.JPGDSC_7874.JPGDSC_7884.JPGDSC_7897.JPGDSC_7902.JPGDSC_7903.JPGDSC_7909.JPGDSC_7910.JPGDSC_7911.JPGDSC_7921.JPGDSC_7924.JPGDSC_7927.JPGDSC_7929.JPGDSC_7930.JPGDSC_7935.JPGDSC_7936.JPGDSC_7938.JPGDSC_7939.JPGDSC_7945.JPGDSC_7946.JPGDSC_7949.JPGDSC_7950.JPGDSC_7954.JPGDSC_7955.JPGDSC_7956.JPGDSC_7960.JPGDSC_7961.JPGDSC_7964.JPGDSC_7970.JPGDSC_7974.JPGDSC_7982.JPGDSC_7997.JPGDSC_7998.JPGDSC_7999.JPGDSC_8050.JPGDSC_8052.JPGDSC_8053.JPGDSC_8056.JPGDSC_8079.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras