Asean Camp 59

asean camp59

การเรียนรู้สู่อาเซียน AEC 2016

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6  มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ ของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน

DSC_8311.JPGDSC_8315.JPGDSC_8316.JPGDSC_8317.JPGDSC_8319.JPGDSC_8320.JPGDSC_8326.JPGDSC_8328.JPGDSC_8331.JPGDSC_8334.JPGDSC_8336.JPGDSC_8337.JPGDSC_8339.JPGDSC_8343.JPGDSC_8344.JPGDSC_8347.JPGDSC_8348.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras