วันคริสต์มาสประจำปี 2021

christmas day64 

กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​และคณะครูโรงเรียนวัดบางเตย ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสทั้ง​ของชาวต่างชาติและชาวไทย โดยกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการ​ การประกวดร้องเพลงสากล การประกวดการเต้น cover dance การวาดภาพระบายสี การทำการ์ดอวยพร ฯลฯ


DSC_2272.JPG DSC_2273.JPG DSC_2275.JPG

DSC_2276.JPG DSC_2277.JPG DSC_2278.JPG

DSC_2279.JPG DSC_2282.JPG DSC_2283.JPG

DSC_2284.JPG DSC_2285.JPG DSC_2286.JPG

DSC_2287.JPG DSC_2288.JPG DSC_2290.JPG

DSC_2291.JPG DSC_2292.JPG DSC_2293.JPG

DSC_2296.JPG DSC_2299.JPG DSC_2301.JPG

DSC_2304.JPG DSC_2305.JPG DSC_2307.JPG

DSC_2308.JPG DSC_2309.JPG DSC_2311.JPG

DSC_2312.JPG DSC_2314.JPG DSC_2316.JPG

DSC_2318.JPG DSC_2319.JPG DSC_2320.JPG

DSC_2322.JPG DSC_2323.JPG DSC_2324.JPG

DSC_2325.JPG DSC_2326.JPG DSC_2327.JPG

DSC_2328.JPG DSC_2329.JPG DSC_2330.JPG

DSC_2331.JPG DSC_2332.JPG DSC_2333.JPG

DSC_2334.JPG DSC_2335.JPG DSC_2336.JPG

DSC_2337.JPG DSC_2338.JPG DSC_2339.JPG

DSC_2340.JPG DSC_2343.JPG DSC_2346.JPG

DSC_2348.JPG DSC_2349.JPG DSC_2351.JPG

DSC_2353.JPG DSC_2354.JPG DSC_2357.JPG

DSC_2360.JPG DSC_2362.JPG DSC_2363.JPG

DSC_2365.JPG DSC_2366.JPG DSC_2368.JPG

DSC_2371.JPG DSC_2376.JPG DSC_2377.JPG

DSC_2380.JPG DSC_2382.JPG DSC_2383.JPG

DSC_2386.JPG DSC_2388.JPG DSC_2390.JPG

DSC_2391.JPG DSC_2393.JPG DSC_2394.JPG