วันสถาปนาโรงเรียน ปีที่ 89

born to school64 

โรงเรียนวัดบางเตย ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปีที่ 89 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้โรงเรียนวัดบางเตยจัดการศึกษาแก่เยาวชนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นสถานศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ คู่คุณธรรม


DSC_2156.JPG DSC_2157.JPG DSC_2158.JPG

DSC_2161.JPG DSC_2163.JPG DSC_2164.JPG

DSC_2165.JPG DSC_2169.JPG DSC_2171.JPG

DSC_2174.JPG DSC_2177.JPG DSC_2181.JPG

DSC_2184.JPG DSC_2185.JPG DSC_2186.JPG

DSC_2187.JPG DSC_2188.JPG DSC_2190.JPG

DSC_2191.JPG DSC_2192.JPG DSC_2193.JPG

DSC_2194.JPG DSC_2196.JPG DSC_2197.JPG

DSC_2199.JPG DSC_2201.JPG DSC_2202.JPG

DSC_2204.JPG DSC_2206.JPG DSC_2208.JPG

DSC_2210.JPG DSC_2211.JPG DSC_2212.JPG

DSC_2213.JPG DSC_2222.JPG DSC_2223.JPG

DSC_2224.JPG DSC_2226.JPG DSC_2228.JPG

DSC_2230.JPG DSC_2231.JPG DSC_2232.JPG

DSC_2234.JPG DSC_2238.JPG DSC_2240.JPG

DSC_2242.JPG DSC_2244.JPG DSC_2245.JPG

DSC_2246.JPG DSC_2247.JPG DSC_2248.JPG

DSC_2249.JPG DSC_2252.JPG DSC_2253.JPG

DSC_2255.JPG DSC_2256.JPG DSC_2257.JPG

DSC_2258.JPG DSC_2260.JPG DSC_2261.JPG