วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก ปี 2563

father day63 

     เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  อีกทั้งยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันดินโลกอีกด้วย
     ทางโ
รงเรียนวัดบางเตย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อันหาที่สุดมิได้ และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพ่ออีกด้วย 

DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG DSC_0006.JPG

DSC_0007.JPG DSC_0009.JPG DSC_0010.JPG

DSC_0011.JPG DSC_0012.JPG DSC_0013.JPG

DSC_0015.JPG DSC_0016.JPG DSC_0017.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG DSC_0020.JPG

DSC_0021.JPG DSC_0022.JPG DSC_0023.JPG

DSC_0024.JPG DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG

DSC_0028.JPG DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0032.JPG DSC_0033.JPG

DSC_0034.JPG DSC_0035.JPG DSC_0036.JPG

DSC_0037.JPG DSC_0038.JPG DSC_0039.JPG

DSC_0040.JPG DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG

DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG

DSC_0046.JPG DSC_0047.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0049.JPG DSC_0050.JPG DSC_0051.JPG

DSC_0052.JPG DSC_0053.JPG DSC_0055.JPG

DSC_0056.JPG DSC_0057.JPG DSC_0058.JPG

DSC_0059.JPG DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG

DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG

DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG DSC_0068.JPG

DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0071.JPG

DSC_0075.JPG DSC_0076.JPG DSC_0077.JPG

DSC_0080.JPG DSC_0081.JPG DSC_0082.JPG

DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG DSC_0085.JPG

DSC_0086.JPG DSC_0087.JPG DSC_0088.JPG

DSC_0089.JPG DSC_0090.JPG DSC_0091.JPG

DSC_0092.JPG DSC_0095.JPG DSC_0096.JPG

DSC_0097.JPG DSC_0098.JPG DSC_0099.JPG

DSC_0100.JPG DSC_0119.JPG DSC_0122.JPG

DSC_0127.JPG DSC_0130.JPG DSC_0132.JPG

DSC_0133.JPG DSC_0137.JPG DSC_0139.JPG

DSC_0140.JPG DSC_0142.JPG DSC_0143.JPG

DSC_0145.JPG DSC_0147.JPG DSC_0149.JPG

DSC_0151.JPG DSC_0153.JPG DSC_0158.JPG

DSC_0159.JPG DSC_0161.JPG DSC_0163.JPG

DSC_0165.JPG DSC_0168.JPG