วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี63

king 6 63 

คณะครูโรงเรียนวัดบางเตย จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ซึ่งมีต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง บุคลากรทางการศึกษา และบรรดาลูกเสือ-ยุวกาชาด ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการวางพวงมาลา พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน


DSC_0513.JPG DSC_0514.JPG DSC_0517.JPG

DSC_0520.JPG DSC_0521.JPG DSC_0522.JPG

DSC_0523.JPG DSC_0524.JPG DSC_0525.JPG

DSC_0526.JPG DSC_0527.JPG DSC_0528.JPG

DSC_0529.JPG DSC_0530.JPG DSC_0531.JPG

DSC_0532.JPG DSC_0533.JPG DSC_0534.JPG

DSC_0535.JPG DSC_0536.JPG DSC_0537.JPG

DSC_0538.JPG DSC_0539.JPG DSC_0540.JPG

DSC_0541.JPG DSC_0542.JPG DSC_0543.JPG

DSC_0544.JPG DSC_0545.JPG DSC_0546.JPG

DSC_0547.JPG DSC_0548.JPG DSC_0550.JPG

DSC_0551.JPG DSC_0552.JPG DSC_0553.JPG

DSC_0554.JPG DSC_0555.JPG DSC_0556.JPG

DSC_0557.JPG DSC_0558.JPG DSC_0559.JPG

DSC_0560.JPG DSC_0561.JPG DSC_0562.JPG

DSC_0563.JPG DSC_0564.JPG DSC_0565.JPG

DSC_0566.JPG DSC_0567.JPG DSC_0568.JPG

DSC_0569.JPG DSC_0570.JPG DSC_0571.JPG

DSC_0572.JPG DSC_0573.JPG DSC_0574.JPG

DSC_0575.JPG DSC_0576.JPG DSC_0577.JPG

DSC_0579.JPG DSC_0580.JPG DSC_0581.JPG

DSC_0582.JPG DSC_0583.JPG DSC_0584.JPG

DSC_0587.JPG DSC_0588.JPG DSC_0589.JPG

DSC_0590.JPG DSC_0591.JPG DSC_0592.JPG

DSC_0593.JPG DSC_0594.JPG DSC_0595.JPG

DSC_0597.JPG DSC_0598.JPG DSC_0600.JPG

DSC_0601.JPG DSC_0602.JPG DSC_0603.JPG

DSC_0605.JPG DSC_0607.JPG DSC_0608.JPG

DSC_0609.JPG DSC_0610.JPG DSC_0611.JPG

DSC_0613.JPG DSC_0615.JPG DSC_0616.JPG

DSC_0617.JPG DSC_0618.JPG DSC_0620.JPG

DSC_0621.JPG DSC_0623.JPG DSC_0624.JPG

DSC_0625.JPG DSC_0626.JPG DSC_0627.JPG

DSC_0629.JPG DSC_0630.JPG DSC_0631.JPG

DSC_0632.JPG DSC_0633.JPG DSC_0634.JPG

DSC_0635.JPG