ลอยกระทงประจำปี 2563

loikatong 63 

 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยและร่วมกันสืบทอดอย่างสร้างสรรค์ต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การมอบรางวัลจากการประกวดแข่งขัน การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวันลอยกระทง ฯลฯ


DSC_0225.JPG DSC_0226.JPG DSC_0227.JPG

DSC_0228.JPG DSC_0229.JPG DSC_0230.JPG

DSC_0231.JPG DSC_0232.JPG DSC_0238.JPG

DSC_0239.JPG DSC_0240.JPG DSC_0241.JPG

DSC_0242.JPG DSC_0243.JPG DSC_0244.JPG

DSC_0245.JPG DSC_0246.JPG DSC_0247.JPG

DSC_0248.JPG DSC_0249.JPG DSC_0250.JPG

DSC_0251.JPG DSC_0252.JPG DSC_0253.JPG

DSC_0254.JPG DSC_0255.JPG DSC_0256.JPG

DSC_0257.JPG DSC_0258.JPG DSC_0259.JPG

DSC_0260.JPG DSC_0261.JPG DSC_0262.JPG

DSC_0263.JPG DSC_0264.JPG DSC_0265.JPG

DSC_0266.JPG DSC_0267.JPG DSC_0268.JPG

DSC_0269.JPG DSC_0270.JPG DSC_0271.JPG

DSC_0273.JPG DSC_0274.JPG DSC_0275.JPG

DSC_0276.JPG DSC_0277.JPG DSC_0278.JPG

DSC_0279.JPG DSC_0280.JPG DSC_0281.JPG

DSC_0282.JPG DSC_0283.JPG DSC_0284.JPG

DSC_0285.JPG DSC_0286.JPG DSC_0287.JPG

DSC_0288.JPG DSC_0289.JPG DSC_0290.JPG

DSC_0291.JPG DSC_0292.JPG DSC_0293.JPG

DSC_0294.JPG DSC_0295.JPG DSC_0296.JPG

DSC_0297.JPG DSC_0298.JPG DSC_0299.JPG

DSC_0300.JPG DSC_0301.JPG DSC_0302.JPG

DSC_0303.JPG DSC_0304.JPG DSC_0305.JPG

DSC_0306.JPG DSC_0307.JPG DSC_0308.JPG

DSC_0309.JPG DSC_0310.JPG DSC_0311.JPG

DSC_0312.JPG DSC_0313.JPG DSC_0314.JPG

DSC_0315.JPG DSC_0316.JPG DSC_0317.JPG

DSC_0319.JPG DSC_0320.JPG DSC_0321.JPG

DSC_0322.JPG DSC_0324.JPG DSC_0325.JPG

DSC_0326.JPG DSC_0327.JPG DSC_0328.JPG

DSC_0329.JPG DSC_0330.JPG DSC_0331.JPG

DSC_0332.JPG DSC_0333.JPG DSC_0334.JPG

DSC_0335.JPG DSC_0336.JPG DSC_0337.JPG

DSC_0338.JPG DSC_0339.JPG DSC_0340.JPG

DSC_0341.JPG DSC_0342.JPG DSC_0343.JPG

DSC_0344.JPG DSC_0345.JPG DSC_0346.JPG

DSC_0347.JPG DSC_0348.JPG DSC_0349.JPG

DSC_0350.JPG DSC_0351.JPG DSC_0352.JPG

DSC_0353.JPG DSC_0354.JPG DSC_0355.JPG

DSC_0357.JPG DSC_0358.JPG DSC_0359.JPG

DSC_0360.JPG DSC_0361.JPG DSC_0362.JPG

DSC_0363.JPG DSC_0364.JPG DSC_0365.JPG

DSC_0366.JPG DSC_0367.JPG DSC_0368.JPG

DSC_0369.JPG DSC_0370.JPG DSC_0371.JPG

DSC_0372.JPG DSC_0373.JPG DSC_0374.JPG

DSC_0375.JPG DSC_0376.JPG DSC_0377.JPG

DSC_0378.JPG DSC_0379.JPG DSC_0380.JPG

DSC_0381.JPG DSC_0382.JPG DSC_0383.JPG

DSC_0384.JPG DSC_0385.JPG DSC_0386.JPG

DSC_0387.JPG DSC_0388.JPG DSC_0389.JPG

DSC_0390.JPG DSC_0391.JPG DSC_0392.JPG

DSC_0393.JPG DSC_0394.JPG DSC_0395.JPG

DSC_0396.JPG DSC_0397.JPG DSC_0398.JPG

DSC_0399.JPG DSC_0400.JPG DSC_0401.JPG

DSC_0402.JPG DSC_0403.JPG DSC_0404.JPG

DSC_0405.JPG DSC_0406.JPG DSC_0407.JPG

DSC_0408.JPG DSC_0409.JPG DSC_0410.JPG

DSC_0411.JPG DSC_0412.JPG DSC_0413.JPG

DSC_0414.JPG DSC_0415.JPG DSC_0416.JPG

DSC_0417.JPG DSC_0418.JPG DSC_0419.JPG

DSC_0420.JPG DSC_0421.JPG DSC_0422.JPG

DSC_0423.JPG DSC_0424.JPG DSC_0425.JPG

DSC_0426.JPG DSC_0427.JPG DSC_0428.JPG

DSC_0429.JPG DSC_0430.JPG DSC_0431.JPG

DSC_0432.JPG DSC_0433.JPG DSC_0434.JPG

DSC_0435.JPG DSC_0436.JPG DSC_0440.JPG

DSC_0441.JPG DSC_0442.JPG DSC_0443.JPG

DSC_0444.JPG DSC_0445.JPG DSC_0446.JPG

DSC_0447.JPG DSC_0448.JPG DSC_0449.JPG

DSC_0450.JPG DSC_0460.JPG DSC_0461.JPG

DSC_0462.JPG DSC_0463.JPG DSC_0464.JPG

DSC_0465.JPG DSC_0466.JPG DSC_0467.JPG

DSC_0468.JPG DSC_0469.JPG DSC_0470.JPG

DSC_0471.JPG DSC_0472.JPG DSC_0473.JPG

DSC_0474.JPG DSC_0475.JPG DSC_0476.JPG

DSC_0477.JPG DSC_0478.JPG DSC_0479.JPG

DSC_0480.JPG DSC_0481.JPG DSC_0482.JPG