วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

king's death day rama9 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 โรงเรียนวัดบางเตยทำพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบางเตย ล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

DSC_7705.JPG DSC_7706.JPG DSC_7707.JPG

DSC_7708.JPG DSC_7709.JPG DSC_7711.JPG

DSC_7712.JPG DSC_7713.JPG DSC_7714.JPG

DSC_7715.JPG DSC_7716.JPG DSC_7717.JPG

DSC_7718.JPG DSC_7719.JPG DSC_7720.JPG

DSC_7721.JPG DSC_7722.JPG DSC_7723.JPG

DSC_7724.JPG DSC_7725.JPG DSC_7726.JPG

DSC_7727.JPG DSC_7728.JPG DSC_7729.JPG

DSC_7730.JPG DSC_7731.JPG DSC_7732.JPG

DSC_7733.JPG DSC_7734.JPG DSC_7735.JPG

DSC_7736.JPG DSC_7737.JPG DSC_7738.JPG

DSC_7740.JPG DSC_7741.JPG DSC_7742.JPG

DSC_7743.JPG DSC_7744.JPG DSC_7745.JPG

DSC_7746.JPG DSC_7747.JPG DSC_7748.JPG

DSC_7749.JPG DSC_7750.JPG DSC_7751.JPG

DSC_7752.JPG DSC_7753.JPG DSC_7754.JPG

DSC_7755.JPG DSC_7756.JPG DSC_7757.JPG

DSC_7758.JPG DSC_7759.JPG DSC_7760.JPG

DSC_7761.JPG DSC_7762.JPG DSC_7763.JPG

DSC_7764.JPG DSC_7765.JPG DSC_7769.JPG

DSC_7770.JPG DSC_7771.JPG DSC_7772.JPG

DSC_7773.JPG DSC_7774.JPG DSC_7775.JPG

DSC_7776.JPG DSC_7777.JPG DSC_7778.JPG

DSC_7779.JPG DSC_7780.JPG DSC_7781.JPG

DSC_7782.JPG DSC_7783.JPG DSC_7784.JPG

DSC_7785.JPG DSC_7786.JPG DSC_7787.JPG

DSC_7788.JPG DSC_7789.JPG DSC_7791.JPG

DSC_7792.JPG DSC_7793.JPG DSC_7794.JPG

DSC_7795.JPG DSC_7796.JPG DSC_7797.JPG

DSC_7798.JPG DSC_7799.JPG DSC_7800.JPG

DSC_7801.JPG DSC_7802.JPG DSC_7803.JPG

DSC_7804.JPG DSC_7805.JPG DSC_7806.JPG

DSC_7807.JPG DSC_7808.JPG DSC_7809.JPG

DSC_7810.JPG DSC_7811.JPG DSC_7812.JPG

DSC_7813.JPG DSC_7814.JPG DSC_7815.JPG

DSC_7816.JPG DSC_7817.JPG DSC_7818.JPG

DSC_7819.JPG DSC_7820.JPG DSC_7821.JPG

DSC_7822.JPG DSC_7823.JPG DSC_7824.JPG

DSC_7825.JPG DSC_7826.JPG DSC_7827.JPG

DSC_7828.JPG DSC_7829.JPG DSC_7830.JPG

DSC_7831.JPG DSC_7832.JPG DSC_7833.JPG

DSC_7834.JPG DSC_7835.JPG DSC_7836.JPG

DSC_7837.JPG