พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2563

young red cross63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดให้กับยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และมีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด

DSC_6242.JPG DSC_6243.JPG DSC_6244.JPG

DSC_6245.JPG DSC_6246.JPG DSC_6247.JPG

DSC_6248.JPG DSC_6249.JPG DSC_6250.JPG

DSC_6251.JPG DSC_6252.JPG DSC_6256.JPG

DSC_6257.JPG DSC_6258.JPG DSC_6260.JPG

DSC_6261.JPG DSC_6263.JPG DSC_6264.JPG

DSC_6265.JPG DSC_6266.JPG DSC_6267.JPG

DSC_6268.JPG DSC_6269.JPG DSC_6270.JPG

DSC_6271.JPG DSC_6272.JPG DSC_6273.JPG

DSC_6274.JPG DSC_6275.JPG DSC_6276.JPG

DSC_6277.JPG DSC_6278.JPG DSC_6279.JPG

DSC_6280.JPG DSC_6281.JPG DSC_6282.JPG

DSC_6283.JPG DSC_6284.JPG DSC_6285.JPG

DSC_6286.JPG DSC_6287.JPG DSC_6288.JPG

DSC_6289.JPG DSC_6290.JPG DSC_6291.JPG

DSC_6292.JPG DSC_6294.JPG DSC_6295.JPG

DSC_6296.JPG DSC_6297.JPG DSC_6298.JPG

DSC_6299.JPG DSC_6300.JPG DSC_6301.JPG

DSC_6302.JPG DSC_6303.JPG DSC_6304.JPG

DSC_6305.JPG DSC_6307.JPG DSC_6308.JPG

DSC_6309.JPG DSC_6310.JPG DSC_6311.JPG

DSC_6312.JPG DSC_6313.JPG DSC_6314.JPG

DSC_6316.JPG DSC_6317.JPG DSC_6318.JPG

DSC_6319.JPG DSC_6320.JPG DSC_6322.JPG

DSC_6323.JPG DSC_6324.JPG DSC_6325.JPG

DSC_6326.JPG DSC_6327.JPG DSC_6328.JPG

DSC_6329.JPG DSC_6330.JPG DSC_6331.JPG

DSC_6332.JPG DSC_6333.JPG DSC_6334.JPG

DSC_6335.JPG DSC_6336.JPG DSC_6337.JPG

DSC_6338.JPG DSC_6339.JPG DSC_6341.JPG

DSC_6342.JPG DSC_6343.JPG DSC_6344.JPG

DSC_6345.JPG DSC_6346.JPG DSC_6347.JPG

DSC_6349.JPG DSC_6350.JPG DSC_6351.JPG

DSC_6353.JPG DSC_6354.JPG DSC_6356.JPG

DSC_6357.JPG DSC_6358.JPG DSC_6359.JPG

DSC_6360.JPG DSC_6374.JPG DSC_6375.JPG

DSC_6376.JPG DSC_6377.JPG DSC_6378.JPG