พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

wai kru63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  เพื่อให้นักเรียนได้ปวารณาตัวเป็นศิษย์และแสดงความเคารพต่อผู้เป็นครู เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้แก่เด็กและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทยต่อไป

DSC_0003.JPG DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG

DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG DSC_0009.JPG

DSC_0010.JPG DSC_0011.JPG DSC_0014.JPG

DSC_0015.JPG DSC_0016.JPG DSC_0021.JPG

DSC_0022.JPG DSC_0024.JPG DSC_0025.JPG

DSC_0026.JPG DSC_0027.JPG DSC_0028.JPG

DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG DSC_0031.JPG

DSC_0032.JPG DSC_0033.JPG DSC_0034.JPG

DSC_0035.JPG DSC_0036.JPG DSC_0037.JPG

DSC_0038.JPG DSC_0039.JPG DSC_0040.JPG

DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG DSC_0046.JPG

DSC_0047.JPG DSC_0048.JPG DSC_0049.JPG

DSC_0050.JPG DSC_0051.JPG DSC_0052.JPG

DSC_0053.JPG DSC_0054.JPG DSC_0055.JPG

DSC_0056.JPG DSC_0057.JPG DSC_0058.JPG

DSC_0059.JPG DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG

DSC_0062.JPG DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG

DSC_0065.JPG DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG

DSC_0068.JPG DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG

DSC_0071.JPG DSC_0072.JPG DSC_0073.JPG

DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG DSC_0076.JPG

DSC_0077.JPG DSC_0078.JPG DSC_0079.JPG

DSC_0080.JPG DSC_0081.JPG DSC_0082.JPG

DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG DSC_0085.JPG

DSC_0086.JPG DSC_0087.JPG DSC_0088.JPG

DSC_0089.JPG DSC_0090.JPG DSC_0091.JPG

DSC_0092.JPG DSC_0093.JPG DSC_0094.JPG

DSC_0095.JPG DSC_0096.JPG DSC_0097.JPG

DSC_0098.JPG DSC_0099.JPG DSC_0101.JPG

DSC_0102.JPG DSC_0107.JPG DSC_0108.JPG

DSC_0111.JPG DSC_0113.JPG DSC_0116.JPG

DSC_0117.JPG DSC_5844.JPG DSC_5845.JPG

DSC_5866.JPG DSC_5867.JPG DSC_5868.JPG

DSC_5869.JPG DSC_5870.JPG DSC_5871.JPG

DSC_5872.JPG DSC_5873.JPG DSC_5874.JPG

DSC_5875.JPG DSC_5876.JPG DSC_5877.JPG

DSC_5878.JPG DSC_5879.JPG DSC_5880.JPG

DSC_5881.JPG DSC_5882.JPG DSC_5883.JPG

DSC_5884.JPG DSC_5886.JPG DSC_5887.JPG

DSC_5888.JPG DSC_5889.JPG DSC_5890.JPG

DSC_5891.JPG DSC_5892.JPG DSC_5893.JPG

DSC_5894.JPG DSC_5895.JPG DSC_5896.JPG

DSC_5897.JPG DSC_5898.JPG DSC_5899.JPG

DSC_5900.JPG DSC_5901.JPG DSC_5902.JPG

DSC_5903.JPG DSC_5904.JPG DSC_5905.JPG

DSC_5906.JPG DSC_5907.JPG DSC_5908.JPG

DSC_5909.JPG DSC_5910.JPG DSC_5911.JPG

DSC_5912.JPG DSC_5913.JPG DSC_5914.JPG

DSC_5915.JPG DSC_5916.JPG DSC_5917.JPG

DSC_5918.JPG DSC_5919.JPG DSC_5920.JPG

DSC_5921.JPG DSC_5922.JPG DSC_5923.JPG

DSC_5924.JPG DSC_5925.JPG DSC_5926.JPG

DSC_5927.JPG DSC_5928.JPG DSC_5929.JPG

DSC_5930.JPG DSC_5931.JPG DSC_5932.JPG

DSC_5933.JPG DSC_5934.JPG DSC_5935.JPG

DSC_5936.JPG DSC_5938.JPG DSC_5939.JPG

DSC_5940.JPG DSC_5941.JPG DSC_5942.JPG

DSC_5943.JPG DSC_5944.JPG DSC_5945.JPG

DSC_5946.JPG DSC_5947.JPG DSC_5948.JPG

DSC_5949.JPG DSC_5950.JPG DSC_5951.JPG

DSC_5952.JPG DSC_5953.JPG DSC_5954.JPG

DSC_5955.JPG DSC_5956.JPG DSC_5957.JPG

DSC_5958.JPG DSC_5959.JPG DSC_5960.JPG

DSC_5961.JPG DSC_5962.JPG DSC_5963.JPG

DSC_5964.JPG DSC_5965.JPG DSC_5966.JPG

DSC_5968.JPG DSC_5969.JPG DSC_5970.JPG

DSC_5971.JPG DSC_5972.JPG DSC_5973.JPG

DSC_6030.JPG DSC_6031.JPG DSC_6034.JPG

DSC_6035.JPG DSC_6037.JPG DSC_6038.JPG

DSC_6039.JPG DSC_6040.JPG DSC_6041.JPG

DSC_6042.JPG DSC_6043.JPG DSC_6044.JPG

DSC_6045.JPG DSC_6046.JPG DSC_6047.JPG

DSC_6048.JPG DSC_6049.JPG DSC_6050.JPG

DSC_6051.JPG DSC_6052.JPG DSC_6053.JPG

DSC_6055.JPG DSC_6056.JPG DSC_6057.JPG

DSC_6058.JPG DSC_6059.JPG DSC_6060.JPG

DSC_6061.JPG DSC_6062.JPG DSC_6063.JPG

DSC_6064.JPG DSC_6065.JPG DSC_6066.JPG

DSC_6067.JPG DSC_6068.JPG DSC_6069.JPG

DSC_6070.JPG DSC_6071.JPG DSC_6072.JPG

DSC_6073.JPG DSC_6074.JPG DSC_6075.JPG

DSC_6076.JPG DSC_6077.JPG DSC_6078.JPG

DSC_6079.JPG DSC_6080.JPG DSC_6081.JPG

DSC_6082.JPG DSC_6083.JPG DSC_6084.JPG

DSC_6085.JPG DSC_6086.JPG DSC_6087.JPG

DSC_6089.JPG DSC_6090.JPG DSC_6091.JPG

DSC_6092.JPG DSC_6093.JPG DSC_6094.JPG

DSC_6095.JPG DSC_6096.JPG DSC_6097.JPG

DSC_6098.JPG DSC_6099.JPG DSC_6100.JPG

DSC_6101.JPG DSC_6102.JPG DSC_6103.JPG

DSC_6104.JPG DSC_6105.JPG DSC_6106.JPG

DSC_6107.JPG DSC_6108.JPG DSC_6109.JPG

DSC_6110.JPG DSC_6111.JPG DSC_6112.JPG

DSC_6113.JPG DSC_6114.JPG DSC_6115.JPG

DSC_6116.JPG DSC_6117.JPG DSC_6118.JPG

DSC_6119.JPG DSC_6120.JPG DSC_6121.JPG

DSC_6122.JPG DSC_6123.JPG DSC_6124.JPG

DSC_6125.JPG DSC_6126.JPG DSC_6127.JPG

DSC_6128.JPG DSC_6129.JPG DSC_6130.JPG

DSC_6131.JPG DSC_6132.JPG DSC_6133.JPG

DSC_6134.JPG DSC_6135.JPG DSC_6136.JPG

DSC_6137.JPG DSC_6140.JPG DSC_6142.JPG

DSC_6143.JPG DSC_6144.JPG DSC_6145.JPG

DSC_6146.JPG DSC_6147.JPG DSC_6148.JPG

DSC_6149.JPG DSC_6154.JPG DSC_6155.JPG

DSC_6156.JPG DSC_6158.JPG DSC_6159.JPG

DSC_6161.JPG DSC_6162.JPG DSC_6165.JPG

DSC_6168.JPG DSC_6169.JPG DSC_6185.JPG

DSC_6202.JPG DSC_6204.JPG