Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต A Lifelong Learning Society

WATBANGTOEI SC.

โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Recruit wbt 64

father day63 hotnews

dltv

Web Link

edu bkk
bmamedia
true
dek eng
codingthailand
Scratch

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563

science day63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และให้ความรู้แก่นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นำเสนอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ


 

Copyright © 2021 Watbangtoei School Rights Reserved.