วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

mother day63-02 

     เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ  

     ทางโรงเรียนวัดบางเตย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 โดยได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อันหาที่สุดมิได้ และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่อีกด้วย 

DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG DSC_0006.JPG

DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG DSC_0010.JPG

DSC_0011.JPG DSC_0012.JPG DSC_0013.JPG

DSC_0014.JPG DSC_0015.JPG DSC_0017.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG DSC_0020.JPG

DSC_0021.JPG DSC_0022.JPG DSC_0023.JPG

DSC_0024.JPG DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG

DSC_0028.JPG DSC_0030.JPG DSC_0031.JPG

DSC_0034.JPG DSC_0035.JPG DSC_0036.JPG

DSC_0040.JPG DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG

DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG

DSC_0046.JPG DSC_0048.JPG DSC_0051.JPG

DSC_0052.JPG DSC_0053.JPG DSC_0054.JPG

DSC_0055.JPG DSC_0056.JPG DSC_0058.JPG

DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG DSC_0062.JPG

DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG

DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG DSC_0068.JPG

DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0071.JPG

DSC_0072.JPG DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG

DSC_0075.JPG DSC_0076.JPG DSC_0077.JPG

DSC_0078.JPG DSC_0079.JPG DSC_0080.JPG

DSC_0081.JPG DSC_0082.JPG DSC_0083.JPG

DSC_0084.JPG DSC_0085.JPG DSC_0086.JPG

DSC_0087.JPG DSC_0088.JPG DSC_0090.JPG

DSC_0091.JPG DSC_0092.JPG DSC_0093.JPG

DSC_0094.JPG DSC_0095.JPG DSC_0096.JPG

DSC_0097.JPG DSC_0098.JPG DSC_0100.JPG

DSC_0101.JPG DSC_0102.JPG DSC_0103.JPG

DSC_0104.JPG DSC_0105.JPG DSC_0106.JPG

DSC_0107.JPG DSC_0108.JPG DSC_0109.JPG

DSC_0110.JPG DSC_0111.JPG DSC_0112.JPG

DSC_0114.JPG DSC_0115.JPG DSC_0118.JPG

DSC_0119.JPG DSC_0120.JPG DSC_0121.JPG

DSC_0122.JPG DSC_0123.JPG DSC_0124.JPG

DSC_0125.JPG DSC_0126.JPG DSC_0127.JPG

DSC_0128.JPG DSC_0130.JPG DSC_0132.JPG

DSC_0133.JPG DSC_0134.JPG DSC_0135.JPG

DSC_0136.JPG DSC_0138.JPG DSC_0139.1.JPG

DSC_0139.2.JPG DSC_0139.JPG DSC_0140.JPG

DSC_0142.JPG DSC_0143.JPG DSC_0144.JPG

DSC_0145.JPG DSC_0146.JPG DSC_0148.JPG

DSC_0149.JPG DSC_0150.JPG DSC_0152.JPG

DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG

DSC_0156.JPG DSC_0157.JPG DSC_0158.JPG

DSC_0159.JPG DSC_0160.JPG DSC_0161.JPG

DSC_0162.JPG DSC_0163.JPG DSC_0164.JPG

DSC_0165.JPG DSC_0166.JPG DSC_0167.JPG

DSC_0168.JPG DSC_0169.JPG DSC_0170.JPG

DSC_0172.JPG DSC_0173.JPG DSC_0174.JPG

DSC_0175.JPG DSC_0176.JPG DSC_0177.JPG

DSC_0178.JPG DSC_0179.JPG DSC_0180.JPG

DSC_0181.JPG DSC_0182.JPG DSC_0183.JPG

DSC_5328.JPG DSC_5329.JPG DSC_5330.JPG

DSC_5331.JPG DSC_5332.JPG DSC_5333.JPG

DSC_5336.JPG DSC_5337.JPG DSC_5338.JPG

DSC_5339.JPG DSC_5340.JPG DSC_5341.JPG

DSC_5342.JPG DSC_5343.JPG DSC_5344.JPG

DSC_5345.JPG DSC_5346.JPG DSC_5347.JPG

DSC_5348.JPG DSC_5349.JPG DSC_5350.JPG

DSC_5351.JPG DSC_5352.JPG DSC_5353.JPG

DSC_5354.JPG DSC_5355.JPG DSC_5356.JPG

DSC_5357.JPG DSC_5358.JPG DSC_5359.JPG

DSC_5361.JPG DSC_5362.JPG DSC_5364.JPG

DSC_5365.JPG DSC_5366.JPG DSC_5367.JPG

DSC_5368.JPG DSC_5370.JPG DSC_5371.JPG

DSC_5372.JPG DSC_5373.JPG DSC_5374.JPG

DSC_5375.JPG DSC_5376.JPG DSC_5379.JPG

DSC_5380.JPG DSC_5381.JPG DSC_5382.JPG

DSC_5383.JPG DSC_5384.JPG DSC_5385.JPG

DSC_5386.JPG DSC_5387.JPG DSC_5388.JPG

DSC_5390.JPG DSC_5391.JPG DSC_5392.JPG

DSC_5393.JPG DSC_5394.JPG DSC_5395.JPG

DSC_5396.JPG DSC_5397.JPG DSC_5398.JPG

DSC_5399.JPG DSC_5400.JPG DSC_5402.JPG

DSC_5403.JPG DSC_5404.JPG DSC_5405.JPG

DSC_5406.JPG DSC_5407.JPG DSC_5408.JPG

DSC_5411.JPG DSC_5412.JPG DSC_5413.JPG

DSC_5414.JPG DSC_5415.JPG DSC_5416.JPG

DSC_5417.JPG DSC_5418.JPG DSC_5420.JPG

DSC_5421.JPG DSC_5422.JPG DSC_5423.JPG

DSC_5424.JPG DSC_5426.JPG DSC_5427.JPG

DSC_5428.JPG DSC_5430.JPG DSC_5431.JPG

DSC_5434.JPG DSC_5435.JPG DSC_5436.JPG

DSC_5437.JPG DSC_5438.JPG DSC_5439.JPG

DSC_5440.JPG DSC_5441.JPG DSC_5442.JPG

DSC_5443.JPG DSC_5444.JPG DSC_5445.JPG

DSC_5446.JPG DSC_5447.JPG DSC_5448.JPG

DSC_5449.JPG DSC_5450.JPG DSC_5451.JPG

DSC_5452.JPG DSC_5453.JPG DSC_5454.JPG