วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา63

asanha Bucha63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยคณะครู นักเรียนร่วมเวียนเทียน ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบางเตย ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน อีกทั้งยังได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย 

DSC_0088.JPG DSC_0089.JPG DSC_0090.JPG

DSC_0091.JPG DSC_0092.JPG DSC_0093.JPG

DSC_0094.JPG DSC_0095.JPG DSC_0096.JPG

DSC_0098.JPG DSC_0100.JPG DSC_0101.JPG

DSC_0102.JPG DSC_0103.JPG DSC_0104.JPG

DSC_0105.JPG DSC_0106.JPG DSC_0107.JPG

DSC_0109.JPG DSC_0112.JPG DSC_0113.JPG

DSC_0114.JPG DSC_0115.JPG DSC_0116.JPG

DSC_0117.JPG DSC_0118.JPG DSC_0119.JPG

DSC_0120.JPG DSC_0121.JPG DSC_0122.JPG

DSC_0123.JPG DSC_0125.JPG DSC_0127.JPG

DSC_0128.JPG DSC_0129.JPG DSC_0130.JPG

DSC_0131.JPG DSC_0132.JPG DSC_0133.JPG

DSC_0134.JPG DSC_0135.JPG DSC_0136.JPG

DSC_0137.JPG DSC_0138.JPG DSC_0139.JPG

DSC_0140.JPG DSC_0141.JPG DSC_0142.JPG

DSC_0143.JPG DSC_0144.JPG DSC_0145.JPG

DSC_0147.JPG DSC_0148.JPG DSC_0149.JPG

DSC_0150.JPG DSC_0151.JPG DSC_0152.JPG

DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG

DSC_0156.JPG DSC_0157.JPG DSC_0158.JPG

DSC_0159.JPG DSC_0160.JPG DSC_0161.JPG

DSC_0162.JPG DSC_0163.JPG DSC_0164.JPG

DSC_0165.JPG DSC_0166.JPG DSC_0167.JPG

DSC_0168.JPG DSC_0169.JPG DSC_0170.JPG

DSC_0171.JPG DSC_0172.JPG DSC_0173.JPG

DSC_0174.JPG DSC_0175.JPG DSC_0176.JPG

DSC_0177.JPG DSC_0178.JPG DSC_0179.JPG

DSC_0180.JPG DSC_0181.JPG DSC_0182.JPG

DSC_0183.JPG DSC_0184.JPG DSC_0185.JPG

DSC_0186.JPG DSC_0187.JPG DSC_0188.JPG

DSC_0189.JPG DSC_0190.JPG DSC_0191.JPG

DSC_0192.JPG DSC_0193.JPG DSC_0194.JPG

DSC_0195.JPG DSC_0196.JPG DSC_0197.JPG