แจ้งกำหนดการรับนมโรงเรียน 

milk 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=138233294463903&id=104353187851914