วันวิชาการปีการศึกษา 2562

vichakarn62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "บางเตยวิชาการ 63" ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางเตย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป


DSC_3796.JPG DSC_3797.JPG DSC_3798.JPG

DSC_3799.JPG DSC_3801.JPG DSC_3802.JPG

DSC_3803.JPG DSC_3804.JPG DSC_3805.JPG

DSC_3807.JPG DSC_3808.JPG DSC_3809.JPG

DSC_3810.JPG DSC_3812.JPG DSC_3813.JPG

DSC_3816.JPG DSC_3817.JPG DSC_3818.JPG

DSC_3819.JPG DSC_3820.JPG DSC_3822.JPG

DSC_3823.JPG DSC_3824.JPG DSC_3825.JPG

DSC_3826.JPG DSC_3827.JPG DSC_3829.JPG

DSC_3830.JPG DSC_3831.JPG DSC_3832.JPG

DSC_3833.JPG DSC_3834.JPG DSC_3835.JPG

DSC_3836.JPG DSC_3837.JPG DSC_3839.JPG

DSC_3841.JPG DSC_3842.JPG DSC_3843.JPG

DSC_3844.JPG DSC_3846.JPG DSC_3847.JPG

DSC_3848.JPG DSC_3849.JPG DSC_3850.JPG

DSC_3851.JPG DSC_3852.JPG DSC_3853.JPG

DSC_3854.JPG DSC_3855.JPG DSC_3856.JPG

DSC_3857.JPG DSC_3858.JPG DSC_3859.JPG

DSC_3860.JPG DSC_3862.JPG DSC_3863.JPG

DSC_3864.JPG DSC_3865.JPG DSC_3866.JPG

DSC_3867.JPG DSC_3868.JPG DSC_3869.JPG

DSC_3870.JPG DSC_3871.JPG DSC_3872.JPG

DSC_3874.JPG DSC_3875.JPG DSC_3876.JPG

DSC_3877.JPG DSC_3879.JPG DSC_3880.JPG

DSC_3884.JPG DSC_3885.JPG DSC_3886.JPG

DSC_3887.JPG DSC_3888.JPG DSC_3889.JPG

DSC_3891.JPG DSC_3893.JPG DSC_3894.JPG

DSC_3895.JPG DSC_3896.JPG DSC_3899.JPG

DSC_3901.JPG DSC_3902.JPG DSC_3903.JPG

DSC_3904.JPG DSC_3905.JPG DSC_3907.JPG

DSC_3908.JPG DSC_3909.JPG DSC_3910.JPG

DSC_3911.JPG DSC_3912.JPG DSC_3913.JPG

DSC_3914.JPG DSC_3915.JPG DSC_3916.JPG

DSC_3919.JPG DSC_3920.JPG DSC_3921.JPG

DSC_3922.JPG DSC_3923.JPG DSC_3924.JPG

DSC_3925.JPG DSC_3926.JPG DSC_3928.JPG

DSC_3929.JPG DSC_3930.JPG DSC_3932.JPG

DSC_3933.JPG DSC_3934.JPG DSC_3936.JPG

DSC_3937.JPG DSC_3938.JPG DSC_3939.JPG

DSC_3940.JPG DSC_3941.JPG DSC_3943.JPG

DSC_3944.JPG DSC_3945.JPG DSC_3946.JPG

DSC_3947.JPG DSC_3948.JPG DSC_3949.JPG

DSC_3950.JPG DSC_3951.JPG DSC_3952.JPG

DSC_3953.JPG DSC_3955.JPG DSC_3956.JPG

DSC_3957.JPG DSC_3958.JPG DSC_3960.JPG

DSC_3961.JPG DSC_3962.JPG DSC_3963.JPG

DSC_3964.JPG DSC_3965.JPG DSC_3966.JPG

DSC_3967.JPG DSC_3968.JPG DSC_3969.JPG

DSC_3970.JPG DSC_3971.JPG DSC_3972.JPG

DSC_3973.JPG DSC_3974.JPG DSC_3975.JPG

DSC_3976.JPG DSC_3977.JPG DSC_3978.JPG

DSC_3979.JPG DSC_3980.JPG DSC_3981.JPG

DSC_3985.JPG DSC_3987.JPG DSC_3988.JPG

DSC_3990.JPG DSC_3991.JPG DSC_3993.JPG

DSC_3994.JPG DSC_3995.JPG DSC_3996.JPG

DSC_3997.JPG DSC_3998.JPG DSC_3999.JPG

DSC_4000.JPG DSC_4001.JPG