วันสถาปนาโรงเรียน ปีที่ 88

born to school63 

โรงเรียนวัดบางเตย ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปีที่ 88 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2563 ทั้งนี้โรงเรียนวัดบางเตยเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแก่เยาวชนด้วยดีเสมอมาจวบจนถึงทุกวันนี้


DSC_3484.JPG DSC_3485.JPG DSC_3486.JPG

DSC_3487.JPG DSC_3488.JPG DSC_3490.JPG

DSC_3491.JPG DSC_3492.JPG DSC_3493.JPG

DSC_3494.JPG DSC_3495.JPG DSC_3496.JPG

DSC_3499.JPG DSC_3500.JPG DSC_3501.JPG

DSC_3502.JPG DSC_3503.JPG DSC_3504.JPG

DSC_3505.JPG DSC_3506.JPG DSC_3507.JPG

DSC_3508.JPG DSC_3509.JPG DSC_3510.JPG

DSC_3511.JPG DSC_3512.JPG DSC_3514.JPG

DSC_3515.JPG DSC_3516.JPG DSC_3517.JPG

DSC_3518.JPG DSC_3519.JPG DSC_3520.JPG

DSC_3521.JPG DSC_3522.JPG DSC_3523.JPG

DSC_3524.JPG DSC_3526.JPG DSC_3527.JPG

DSC_3528.JPG DSC_3530.JPG DSC_3531.JPG

DSC_3532.JPG DSC_3533.JPG DSC_3534.JPG

DSC_3535.JPG DSC_3536.JPG DSC_3537.JPG

DSC_3538.JPG DSC_3539.JPG DSC_3540.JPG

DSC_3541.JPG DSC_3542.JPG DSC_3543.JPG

DSC_3544.JPG DSC_3545.JPG DSC_3546.JPG

DSC_3547.JPG DSC_3548.JPG DSC_3549.JPG

DSC_3550.JPG DSC_3551.JPG DSC_3552.JPG

DSC_3553.JPG DSC_3554.JPG