สัปดาห์วันมาฆบูชา 2563

makabhucha 63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ขึ้น โดยคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ อุโบสถวัดบางเตย ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน อีกทั้งยังได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย

DSC_3560.JPG DSC_3561.JPG DSC_3562.JPG

DSC_3564.JPG DSC_3565.JPG DSC_3566.JPG

DSC_3567.JPG DSC_3568.JPG DSC_3569.JPG

DSC_3573.JPG DSC_3574.JPG DSC_3575.JPG

DSC_3576.JPG DSC_3577.JPG DSC_3578.JPG

DSC_3579.JPG DSC_3580.JPG DSC_3586.JPG

DSC_3587.JPG DSC_3588.JPG DSC_3589.JPG

DSC_3590.JPG DSC_3591.JPG DSC_3592.JPG

DSC_3593.JPG DSC_3594.JPG DSC_3595.JPG

DSC_3596.JPG DSC_3598.JPG DSC_3599.JPG

DSC_3600.JPG DSC_3601.JPG DSC_3602.JPG

DSC_3603.JPG DSC_3604.JPG DSC_3605.JPG

DSC_3606.JPG DSC_3607.JPG DSC_3608.JPG

DSC_3609.JPG DSC_3610.JPG DSC_3611.JPG

DSC_3612.JPG DSC_3613.JPG DSC_3614.JPG

DSC_3615.JPG DSC_3616.JPG DSC_3617.JPG

DSC_3619.JPG DSC_3620.JPG DSC_3621.JPG

DSC_3622.JPG DSC_3623.JPG DSC_3624.JPG

DSC_3625.JPG DSC_3626.JPG DSC_3627.JPG

DSC_3628.JPG DSC_3629.JPG DSC_3630.JPG

DSC_3631.JPG DSC_3632.JPG DSC_3633.JPG

DSC_3634.JPG DSC_3635.JPG DSC_3636.JPG

DSC_3638.JPG DSC_3639.JPG DSC_3640.JPG

DSC_3641.JPG DSC_3642.JPG DSC_3643.JPG

DSC_3644.JPG DSC_3645.JPG DSC_3646.JPG

DSC_3647.JPG DSC_3648.JPG DSC_3649.JPG

DSC_3650.JPG DSC_3651.JPG DSC_3652.JPG

DSC_3653.JPG DSC_3654.JPG DSC_3656.JPG

DSC_3657.JPG DSC_3658.JPG DSC_3659.JPG

DSC_3660.JPG DSC_3661.JPG DSC_3662.JPG

DSC_3663.JPG DSC_3664.JPG DSC_3665.JPG

DSC_3666.JPG DSC_3667.JPG DSC_3668.JPG

DSC_3669.JPG DSC_3671.JPG DSC_3672.JPG

DSC_3673.JPG DSC_3674.JPG DSC_3675.JPG

DSC_3676.JPG DSC_3677.JPG DSC_3678.JPG

DSC_3679.JPG DSC_3680.JPG DSC_3681.JPG

DSC_3682.JPG DSC_3684.JPG DSC_3685.JPG

DSC_3686.JPG DSC_3687.JPG DSC_3688.JPG

DSC_3690.JPG DSC_3692.JPG DSC_3693.JPG

DSC_3694.JPG DSC_3695.JPG DSC_3696.JPG

DSC_3697.JPG DSC_3701.JPG DSC_3702.JPG

DSC_3703.JPG DSC_3704.JPG DSC_3705.JPG

DSC_3706.JPG DSC_3707.JPG DSC_3708.JPG

DSC_3709.JPG DSC_3710.JPG DSC_3711.JPG

DSC_3712.JPG DSC_3713.JPG DSC_3714.JPG

DSC_3716.JPG DSC_3717.JPG DSC_3718.JPG

DSC_3720.JPG DSC_3722.JPG DSC_3726.JPG

DSC_3727.JPG DSC_3728.JPG DSC_3729.JPG

DSC_3731.JPG DSC_3732.JPG DSC_3733.JPG

DSC_3734.JPG DSC_3735.JPG DSC_3736.JPG

DSC_3737.JPG DSC_3738.JPG DSC_3739.JPG

DSC_3740.JPG DSC_3742.JPG DSC_3745.JPG

DSC_3746.JPG DSC_3747.JPG DSC_3748.JPG

DSC_3749.JPG DSC_3750.JPG DSC_3751.JPG

DSC_3752.JPG DSC_3753.JPG DSC_3754.JPG

DSC_3755.JPG DSC_3756.JPG DSC_3757.JPG

DSC_3758.JPG DSC_3759.JPG DSC_3760.JPG

DSC_3761.JPG DSC_3762.JPG DSC_3763.JPG

DSC_3764.JPG DSC_3765.JPG DSC_3766.JPG

DSC_3767.JPG DSC_3768.JPG DSC_3769.JPG

DSC_3770.JPG DSC_3771.JPG DSC_3772.JPG

DSC_3773.JPG DSC_3775.JPG DSC_3776.JPG

DSC_3777.JPG DSC_3778.JPG DSC_3779.JPG

DSC_3780.JPG DSC_3781.JPG DSC_3784.JPG

DSC_3785.JPG DSC_3786.JPG DSC_3787.JPG

DSC_3788.JPG DSC_3789.JPG DSC_3790.JPG

DSC_3791.JPG DSC_3792.JPG DSC_3794.JPG

DSC_3795.JPG