กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ปี2562

sport day 62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจสดใส มีวินัย ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

DSC_2688.JPG DSC_2689.JPG DSC_2690.JPG

DSC_2691.JPG DSC_2693.JPG DSC_2694.JPG

DSC_2695.JPG DSC_2696.JPG DSC_2697.JPG

DSC_2698.JPG DSC_2699.JPG DSC_2709.JPG

DSC_2710.JPG DSC_2711.JPG DSC_2712.JPG

DSC_2714.JPG DSC_2715.JPG DSC_2716.JPG

DSC_2717.JPG DSC_2718.JPG DSC_2719.JPG

DSC_2720.JPG DSC_2721.JPG DSC_2722.JPG

DSC_2723.JPG DSC_2724.JPG DSC_2725.JPG

DSC_2726.JPG DSC_2727.JPG DSC_2728.JPG

DSC_2729.JPG DSC_2730.JPG DSC_2731.JPG

DSC_2732.JPG DSC_2733.JPG DSC_2735.JPG

DSC_2736.JPG DSC_2737.JPG DSC_2738.JPG

DSC_2739.JPG DSC_2740.JPG DSC_2741.JPG

DSC_2742.JPG DSC_2743.JPG DSC_2744.JPG

DSC_2745.JPG DSC_2746.JPG DSC_2747.JPG

DSC_2748.JPG DSC_2749.JPG DSC_2750.JPG

DSC_2751.JPG DSC_2752.JPG DSC_2753.JPG

DSC_2755.JPG DSC_2756.JPG DSC_2757.JPG

DSC_2758.JPG DSC_2759.JPG DSC_2760.JPG

DSC_2761.JPG DSC_2762.JPG DSC_2763.JPG

DSC_2764.JPG DSC_2766.JPG DSC_2767.JPG

DSC_2768.JPG DSC_2769.JPG DSC_2770.JPG

DSC_2771.JPG DSC_2772.JPG DSC_2773.JPG

DSC_2774.JPG DSC_2775.JPG DSC_2776.JPG

DSC_2777.JPG DSC_2778.JPG DSC_2779.JPG

DSC_2780.JPG DSC_2781.JPG DSC_2782.JPG

DSC_2783.JPG DSC_2784.JPG DSC_2785.JPG

DSC_2786.JPG DSC_2787.JPG DSC_2788.JPG

DSC_2789.JPG DSC_2790.JPG DSC_2791.JPG

DSC_2792.JPG DSC_2793.JPG DSC_2794.JPG

DSC_2795.JPG DSC_2796.JPG DSC_2797.JPG

DSC_2798.JPG DSC_2799.JPG DSC_2800.JPG

DSC_2801.JPG DSC_2802.JPG DSC_2803.JPG

DSC_2804.JPG DSC_2805.JPG DSC_2806.JPG

DSC_2807.JPG DSC_2808.JPG DSC_2809.JPG

DSC_2810.JPG DSC_2811.JPG DSC_2812.JPG

DSC_2813.JPG DSC_2814.JPG DSC_2815.JPG

DSC_2816.JPG DSC_2817.JPG DSC_2818.JPG

DSC_2819.JPG DSC_2820.JPG DSC_2821.JPG

DSC_2822.JPG DSC_2823.JPG DSC_2824.JPG

DSC_2825.JPG DSC_2826.JPG DSC_2827.JPG

DSC_2828.JPG DSC_2829.JPG DSC_2830.JPG

DSC_2831.JPG DSC_2832.JPG DSC_2833.JPG

DSC_2834.JPG DSC_2835.JPG DSC_2836.JPG

DSC_2837.JPG DSC_2838.JPG DSC_2839.JPG

DSC_2840.JPG DSC_2841.JPG DSC_2842.JPG

DSC_2843.JPG DSC_2844.JPG DSC_2845.JPG

DSC_2846.JPG DSC_2847.JPG DSC_2848.JPG

DSC_2849.JPG DSC_2850.JPG DSC_2851.JPG

DSC_2852.JPG DSC_2853.JPG DSC_2854.JPG

DSC_2855.JPG DSC_2856.JPG DSC_2857.JPG

DSC_2858.JPG DSC_2860.JPG DSC_2861.JPG

DSC_2862.JPG DSC_2863.JPG DSC_2864.JPG

DSC_2866.JPG DSC_2867.JPG DSC_2868.JPG

DSC_2869.JPG DSC_2870.JPG DSC_2871.JPG

DSC_2872.JPG DSC_2873.JPG DSC_2874.JPG

DSC_2875.JPG DSC_2876.JPG DSC_2877.JPG

DSC_2878.JPG DSC_2879.JPG DSC_2880.JPG

DSC_2881.JPG DSC_2882.JPG DSC_2883.JPG

DSC_2884.JPG DSC_2885.JPG DSC_2886.JPG

DSC_2887.JPG DSC_2888.JPG DSC_2889.JPG

DSC_2890.JPG DSC_2891.JPG DSC_2892.JPG

DSC_2893.JPG DSC_2894.JPG DSC_2895.JPG

DSC_2896.JPG DSC_2897.JPG DSC_2898.JPG

DSC_2899.JPG DSC_2900.JPG DSC_2901.JPG

DSC_2902.JPG DSC_2903.JPG DSC_2904.JPG

DSC_3033.JPG DSC_3034.JPG DSC_3035.JPG

DSC_3036.JPG DSC_3037.JPG DSC_3039.JPG

DSC_3040.JPG DSC_3041.JPG DSC_3042.JPG

DSC_3043.JPG DSC_3044.JPG DSC_3046.JPG

DSC_3047.JPG DSC_3048.JPG DSC_3049.JPG

DSC_3050.JPG DSC_3051.JPG DSC_3052.JPG

DSC_3053.JPG DSC_3054.JPG DSC_3055.JPG

DSC_3056.JPG DSC_3057.JPG DSC_3058.JPG

DSC_3059.JPG DSC_3060.JPG DSC_3061.JPG

DSC_3062.JPG DSC_3063.JPG DSC_3064.JPG

DSC_3065.JPG DSC_3066.JPG DSC_3067.JPG

DSC_3068.JPG DSC_3069.JPG DSC_3070.JPG

DSC_3071.JPG DSC_3072.JPG DSC_3073.JPG

DSC_3074.JPG DSC_3075.JPG DSC_3076.JPG

DSC_3077.JPG DSC_3078.JPG DSC_3079.JPG

DSC_3081.JPG DSC_3082.JPG DSC_3083.JPG

DSC_3084.JPG DSC_3085.JPG DSC_3086.JPG

DSC_3088.JPG DSC_3089.JPG DSC_3090.JPG

DSC_3091.JPG DSC_3092.JPG DSC_3094.JPG

DSC_3097.JPG DSC_3098.JPG DSC_3101.JPG

DSC_3102.JPG DSC_3103.JPG DSC_3104.JPG

DSC_3105.JPG DSC_3106.JPG DSC_3107.JPG

DSC_3108.JPG DSC_3109.JPG DSC_3110.JPG

DSC_3111.JPG DSC_3112.JPG DSC_3113.JPG

DSC_3114.JPG DSC_3115.JPG DSC_3116.JPG

DSC_3117.JPG DSC_3118.JPG DSC_3119.JPG

DSC_3120.JPG DSC_3121.JPG DSC_3122.JPG

DSC_3123.JPG DSC_3124.JPG DSC_3125.JPG

DSC_3126.JPG DSC_3127.JPG DSC_3128.JPG

DSC_3129.JPG DSC_3131.JPG DSC_3132.JPG

DSC_3133.JPG DSC_3134.JPG DSC_3135.JPG

DSC_3136.JPG DSC_3137.JPG DSC_3138.JPG

DSC_3139.JPG DSC_3140.JPG DSC_3141.JPG

DSC_3142.JPG DSC_3143.JPG DSC_3144.JPG

DSC_3145.JPG DSC_3146.JPG DSC_3147.JPG

DSC_3148.JPG DSC_3149.JPG DSC_3154.JPG

DSC_3155.JPG DSC_3156.JPG DSC_3157.JPG

DSC_3158.JPG DSC_3159.JPG DSC_3160.JPG

DSC_3161.JPG DSC_3163.JPG DSC_3164.JPG

DSC_3165.JPG DSC_3166.JPG DSC_3167.JPG

DSC_3168.JPG DSC_3169.JPG DSC_3170.JPG

DSC_3171.JPG DSC_3172.JPG DSC_3173.JPG

DSC_3174.JPG DSC_3175.JPG DSC_3176.JPG

DSC_3177.JPG DSC_3178.JPG DSC_3179.JPG

DSC_3180.JPG DSC_3181.JPG DSC_3182.JPG

DSC_3183.JPG DSC_3184.JPG DSC_3185.JPG

DSC_3186.JPG DSC_3187.JPG DSC_3188.JPG

DSC_3189.JPG DSC_3190.JPG DSC_3191.JPG

DSC_3193.JPG DSC_3194.JPG DSC_3195.JPG

DSC_3196.JPG DSC_3197.JPG DSC_3198.JPG

DSC_3199.JPG DSC_3200.JPG DSC_3201.JPG

DSC_3203.JPG DSC_3204.JPG DSC_3205.JPG

DSC_3206.JPG DSC_3207.JPG DSC_3211.JPG

DSC_3212.JPG DSC_3213.JPG DSC_3215.JPG

DSC_3216.JPG DSC_3217.JPG DSC_3218.JPG

DSC_3219.JPG DSC_3220.JPG DSC_3221.JPG

DSC_3222.JPG DSC_3223.JPG DSC_3224.JPG

DSC_3225.JPG DSC_3228.JPG DSC_3229.JPG

DSC_3230.JPG DSC_3231.JPG DSC_3232.JPG

DSC_3235.JPG DSC_3236.JPG DSC_3237.JPG

DSC_3238.JPG DSC_3239.JPG DSC_3240.JPG

DSC_3241.JPG DSC_3242.JPG DSC_3243.JPG

DSC_3244.JPG DSC_3245.JPG DSC_3246.JPG

DSC_3247.JPG DSC_3248.JPG DSC_3249.JPG

DSC_3250.JPG DSC_3251.JPG DSC_3252.JPG

DSC_3253.JPG DSC_3254.JPG DSC_3255.JPG

DSC_3256.JPG DSC_3257.JPG DSC_3258.JPG

DSC_3259.JPG DSC_3260.JPG DSC_3261.JPG

DSC_3262.JPG DSC_3263.JPG DSC_3264.JPG

DSC_3265.JPG DSC_3266.JPG DSC_3267.JPG

DSC_3268.JPG DSC_3269.JPG DSC_3270.JPG

DSC_3271.JPG DSC_3272.JPG DSC_3273.JPG

DSC_3274.JPG DSC_3275.JPG DSC_3276.JPG

DSC_3277.JPG DSC_3278.JPG DSC_3279.JPG

DSC_3280.JPG DSC_3281.JPG DSC_3282.JPG

DSC_3283.JPG DSC_3284.JPG DSC_3285.JPG

DSC_3286.JPG DSC_3287.JPG DSC_3288.JPG

DSC_3290.JPG DSC_3291.JPG DSC_3292.JPG

DSC_3293.JPG DSC_3294.JPG DSC_3295.JPG

DSC_3296.JPG DSC_3297.JPG DSC_3298.JPG

DSC_3299.JPG DSC_3300.JPG DSC_3301.JPG

DSC_3302.JPG DSC_3303.JPG DSC_3304.JPG

DSC_3305.JPG DSC_3306.JPG DSC_3307.JPG

DSC_3308.JPG DSC_3309.JPG DSC_3311.JPG

DSC_3312.JPG DSC_3313.JPG DSC_3314.JPG

DSC_3315.JPG DSC_3316.JPG DSC_3317.JPG

DSC_3318.JPG DSC_3319.JPG DSC_3320.JPG

DSC_3321.JPG DSC_3322.JPG DSC_3323.JPG

DSC_3326.JPG DSC_3327.JPG DSC_3328.JPG

DSC_3329.JPG DSC_3330.JPG DSC_3333.JPG

DSC_3334.JPG DSC_3335.JPG DSC_3337.JPG

DSC_3338.JPG DSC_3339.JPG DSC_3340.JPG

DSC_3341.JPG DSC_3342.JPG DSC_3343.JPG

DSC_3344.JPG DSC_3345.JPG DSC_3346.JPG

DSC_3347.JPG DSC_3348.JPG DSC_3349.JPG

DSC_3350.JPG DSC_3351.JPG DSC_3352.JPG

DSC_3353.JPG DSC_3354.JPG DSC_3355.JPG

DSC_3356.JPG DSC_3357.JPG DSC_3358.JPG

DSC_3359.JPG DSC_3360.JPG DSC_3361.JPG

DSC_3362.JPG DSC_3363.JPG DSC_3364.JPG

DSC_3365.JPG DSC_3366.JPG DSC_3367.JPG

DSC_3368.JPG DSC_3369.JPG DSC_3370.JPG

DSC_3371.JPG DSC_3372.JPG DSC_3373.JPG