วันปีใหม่ประจำปี 2563

new year 63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน 


DSC_1393.JPG DSC_1395.JPG DSC_1396.JPG

DSC_1397.JPG DSC_1398.JPG DSC_1399.JPG

DSC_1400.JPG DSC_1401.JPG DSC_1402.JPG

DSC_1403.JPG DSC_1404.JPG DSC_1405.JPG

DSC_1406.JPG DSC_1407.JPG DSC_1408.JPG

DSC_1411.JPG DSC_1412.JPG DSC_1413.JPG

DSC_1414.JPG DSC_1415.JPG DSC_1416.JPG

DSC_1417.JPG DSC_1418.JPG DSC_1420.JPG

DSC_1421.JPG DSC_1422.JPG DSC_1425.JPG

DSC_1426.JPG DSC_1427.JPG DSC_1428.JPG

DSC_1429.JPG DSC_1430.JPG DSC_1431.JPG

DSC_1432.JPG DSC_1433.JPG DSC_1434.JPG

DSC_1435.JPG DSC_1436.JPG DSC_1437.JPG

DSC_1438.JPG DSC_1439.JPG DSC_1440.JPG

DSC_1441.JPG DSC_1442.JPG DSC_1443.JPG

DSC_1444.JPG DSC_1445.JPG DSC_1446.JPG

DSC_1447.JPG DSC_1448.JPG DSC_1449.JPG

DSC_1450.JPG DSC_1451.JPG DSC_1452.JPG

DSC_1453.JPG DSC_1454.JPG DSC_1455.JPG

DSC_1456.JPG DSC_1457.JPG DSC_1458.JPG

DSC_1459.JPG DSC_1460.JPG DSC_1461.JPG

DSC_1462.JPG DSC_1464.JPG DSC_1465.JPG

DSC_1466.JPG DSC_1467.JPG DSC_1468.JPG

DSC_1470.JPG DSC_1471.JPG DSC_1472.JPG

DSC_1473.JPG DSC_1474.JPG DSC_1475.JPG

DSC_1476.JPG DSC_1477.JPG DSC_1478.JPG

DSC_1479.JPG DSC_1480.JPG DSC_1481.JPG

DSC_1482.JPG DSC_1483.JPG DSC_1484.JPG

DSC_1485.JPG DSC_1486.JPG DSC_1487.JPG

DSC_1488.JPG DSC_1489.JPG DSC_1490.JPG

DSC_1491.JPG DSC_1492.JPG