วันคริสต์มาสประจำปี 2020

chrismas 63 

กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​และคณะครูโรงเรียนวัดบางเตย ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ขึ้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสทั้ง​ของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการ​ การประกวดร้องเพลงสากล การประกวดการเต้น cover dance การวาดภาพระบายสี การทำการ์ดอวยพร ฯลฯ


DSC_1158.JPG DSC_1159.JPG DSC_1160.JPG

DSC_1161.JPG DSC_1162.JPG DSC_1163.JPG

DSC_1164.JPG DSC_1165.JPG DSC_1166.JPG

DSC_1168.JPG DSC_1169.JPG DSC_1170.JPG

DSC_1171.JPG DSC_1172.JPG DSC_1173.JPG

DSC_1174.JPG DSC_1175.JPG DSC_1176.JPG

DSC_1177.JPG DSC_1179.JPG DSC_1180.JPG

DSC_1182.JPG DSC_1183.JPG DSC_1184.JPG

DSC_1185.JPG DSC_1186.JPG DSC_1187.JPG

DSC_1188.JPG DSC_1189.JPG DSC_1190.JPG

DSC_1191.JPG DSC_1192.JPG DSC_1193.JPG

DSC_1194.JPG DSC_1195.JPG DSC_1196.JPG

DSC_1197.JPG DSC_1198.JPG DSC_1199.JPG

DSC_1201.JPG DSC_1202.JPG DSC_1203.JPG

DSC_1204.JPG DSC_1205.JPG DSC_1206.JPG

DSC_1207.JPG DSC_1208.JPG DSC_1209.JPG

DSC_1210.JPG DSC_1211.JPG DSC_1212.JPG

DSC_1213.JPG DSC_1214.JPG DSC_1215.JPG

DSC_1216.JPG DSC_1217.JPG DSC_1218.JPG

DSC_1219.JPG DSC_1220.JPG DSC_1221.JPG

DSC_1222.JPG DSC_1223.JPG DSC_1224.JPG

DSC_1225.JPG DSC_1226.JPG DSC_1228.JPG

DSC_1229.JPG DSC_1231.JPG DSC_1232.JPG

DSC_1233.JPG DSC_1234.JPG DSC_1235.JPG

DSC_1236.JPG DSC_1237.JPG DSC_1238.JPG

DSC_1239.JPG DSC_1240.JPG DSC_1241.JPG

DSC_1243.JPG DSC_1244.JPG DSC_1246.JPG

DSC_1247.JPG DSC_1248.JPG DSC_1249.JPG

DSC_1250.JPG DSC_1251.JPG DSC_1252.JPG

DSC_1253.JPG DSC_1254.JPG DSC_1255.JPG

DSC_1256.JPG DSC_1257.JPG DSC_1259.JPG

DSC_1260.JPG DSC_1261.JPG DSC_1263.JPG

DSC_1264.JPG DSC_1265.JPG DSC_1266.JPG

DSC_1267.JPG DSC_1268.JPG DSC_1269.JPG

DSC_1270.JPG DSC_1271.JPG DSC_1272.JPG

DSC_1273.JPG DSC_1274.JPG DSC_1275.JPG

DSC_1276.JPG DSC_1277.JPG DSC_1278.JPG

DSC_1279.JPG DSC_1280.JPG DSC_1281.JPG

DSC_1282.JPG DSC_1283.JPG DSC_1284.JPG

DSC_1285.JPG DSC_1286.JPG DSC_1287.JPG

DSC_1288.JPG DSC_1289.JPG DSC_1290.JPG

DSC_1291.JPG DSC_1292.JPG DSC_1293.JPG

DSC_1294.JPG DSC_1296.JPG DSC_1297.JPG

DSC_1298.JPG DSC_1299.JPG DSC_1300.JPG

DSC_1301.JPG DSC_1304.JPG DSC_1305.JPG

DSC_1306.JPG DSC_1307.JPG DSC_1309.JPG

DSC_1310.JPG DSC_1311.JPG DSC_1313.JPG

DSC_1314.JPG DSC_1315.JPG DSC_1316.JPG

DSC_1317.JPG DSC_1318.JPG DSC_1319.JPG

DSC_1320.JPG DSC_1321.JPG DSC_1322.JPG

DSC_1323.JPG DSC_1324.JPG DSC_1325.JPG

DSC_1326.JPG DSC_1327.JPG DSC_1328.JPG

DSC_1329.JPG DSC_1330.JPG DSC_1331.JPG

DSC_1332.JPG DSC_1333.JPG DSC_1334.JPG

DSC_1335.JPG DSC_1336.JPG DSC_1337.JPG

DSC_1338.JPG DSC_1339.JPG DSC_1340.JPG

DSC_1341.JPG DSC_1342.JPG DSC_1343.JPG

DSC_1344.JPG DSC_1345.JPG DSC_1346.JPG

DSC_1347.JPG DSC_1348.JPG DSC_1349.JPG

DSC_1350.JPG DSC_1351.JPG DSC_1352.JPG

DSC_1353.JPG DSC_1354.JPG DSC_1355.JPG

DSC_1356.JPG DSC_1357.JPG DSC_1358.JPG

DSC_1359.JPG DSC_1360.JPG DSC_1361.JPG

DSC_1362.JPG DSC_1363.JPG DSC_1364.JPG

DSC_1365.JPG DSC_1366.JPG DSC_1367.JPG

DSC_1368.JPG DSC_1369.JPG DSC_1370.JPG

DSC_1371.JPG DSC_1372.JPG DSC_1373.JPG

DSC_1374.JPG DSC_1376.JPG DSC_1378.JPG

DSC_1379.JPG DSC_1380.JPG DSC_1381.JPG

DSC_1382.JPG DSC_1383.JPG DSC_1384.JPG

DSC_1385.JPG DSC_1386.JPG DSC_1387.JPG

DSC_1388.JPG