วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

father day62 

     เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
     ทางโ
รงเรียนวัดบางเตย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อันหาที่สุดมิได้ และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพ่ออีกด้วย 

DSC_0228.JPG DSC_0229.JPG DSC_0231.JPG

DSC_0232.JPG DSC_0233.JPG DSC_0234.JPG

DSC_0235.JPG DSC_0236.JPG DSC_0237.JPG

DSC_0238.JPG DSC_0239.JPG DSC_0240.JPG

DSC_0241.JPG DSC_0242.JPG DSC_0243.JPG

DSC_0244.JPG DSC_0245.JPG DSC_0246.JPG

DSC_0247.JPG DSC_0249.JPG DSC_0250.JPG

DSC_0251.JPG DSC_0252.JPG DSC_0253.JPG

DSC_0254.JPG DSC_0255.JPG DSC_0256.JPG

DSC_0257.JPG DSC_0258.JPG DSC_0259.JPG

DSC_0260.JPG DSC_0261.JPG DSC_0262.JPG

DSC_0263.JPG DSC_0264.JPG DSC_0265.JPG

DSC_0266.JPG DSC_0267.JPG DSC_0269.JPG

DSC_0270.JPG DSC_0271.JPG DSC_0272.JPG

DSC_0273.JPG DSC_0274.JPG DSC_0275.JPG

DSC_0276.JPG DSC_0277.JPG DSC_0278.JPG

DSC_0280.JPG DSC_0281.JPG DSC_0282.JPG

DSC_0283.JPG DSC_0284.JPG DSC_0285.JPG

DSC_0286.JPG DSC_0287.JPG DSC_0288.JPG

DSC_0289.JPG DSC_0290.JPG DSC_0291.JPG

DSC_0292.JPG DSC_0293.JPG DSC_0294.JPG

DSC_0295.JPG DSC_0296.JPG DSC_0297.JPG

DSC_0298.JPG DSC_0299.JPG DSC_0300.JPG

DSC_0301.JPG DSC_0302.JPG DSC_0303.JPG

DSC_0304.JPG DSC_0305.JPG DSC_0306.JPG

DSC_0307.JPG DSC_0308.JPG DSC_0309.JPG

DSC_0310.JPG DSC_0311.JPG DSC_0314.JPG

DSC_0316.JPG DSC_0318.JPG DSC_0321.JPG

DSC_0322.JPG DSC_0323.JPG DSC_0324.JPG

DSC_0325.JPG DSC_0326.JPG DSC_0327.JPG

DSC_0328.JPG DSC_0329.JPG DSC_0330.JPG

DSC_0331.JPG DSC_0332.JPG DSC_0333.JPG

DSC_0334.JPG DSC_0335.JPG DSC_0336.JPG

DSC_0337.JPG DSC_0338.JPG DSC_0339.JPG

DSC_0340.JPG DSC_0341.JPG DSC_0342.JPG

DSC_0343.JPG DSC_0344.JPG DSC_0345.JPG

DSC_0346.JPG DSC_0347.JPG DSC_0348.JPG

DSC_0349.JPG DSC_0350.JPG DSC_0351.JPG

DSC_0352.JPG DSC_0354.JPG DSC_0355.JPG

DSC_0356.JPG DSC_0357.JPG DSC_0358.JPG

DSC_0359.JPG DSC_0360.JPG DSC_0362.JPG

DSC_0363.JPG DSC_0364.JPG DSC_0365.JPG

DSC_0366.JPG DSC_0367.JPG DSC_0368.JPG

DSC_0369.JPG DSC_0374.JPG DSC_0375.JPG

DSC_0376.JPG DSC_0377.JPG DSC_0378.JPG

DSC_0379.JPG DSC_0381.JPG DSC_0382.JPG

DSC_0384.JPG DSC_0385.JPG DSC_0386.JPG

DSC_0387.JPG DSC_0388.JPG DSC_0389.JPG

DSC_0390.JPG DSC_0391.JPG DSC_0392.JPG

DSC_0393.JPG DSC_0394.JPG DSC_0395.JPG

DSC_0396.JPG DSC_0397.JPG DSC_0398.JPG

DSC_0399.JPG DSC_0400.JPG