ประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่4

onesqa4 

โรงเรียนวัดบางเตย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบที่ 4 ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562

DSC_0139.JPG DSC_0140.JPG DSC_0141.JPG

DSC_0143.JPG DSC_0145.JPG DSC_0146.JPG

DSC_0147.JPG DSC_0150.JPG DSC_0151.JPG

DSC_0152.JPG DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG

DSC_0156.JPG DSC_0157.JPG DSC_0158.JPG

DSC_0159.JPG DSC_0160.JPG DSC_0161.JPG

DSC_0162.JPG DSC_0163.JPG DSC_0164.JPG

DSC_0165.JPG DSC_0166.JPG DSC_0167.JPG

DSC_0168.JPG DSC_0169.JPG DSC_0170.JPG

DSC_0171.JPG DSC_0172.JPG DSC_0173.JPG

DSC_0174.JPG DSC_0175.JPG DSC_0176.JPG

DSC_0177.JPG DSC_0179.JPG DSC_0181.JPG

DSC_0182.JPG