วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี62

king6 62 

คณะครูโรงเรียนวัดบางเตย จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดบางเตย โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ซึ่งมีต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง บุคลากรทางการศึกษา และบรรดาลูกเสือ-ยุวกาชาด ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการวางพวงมาลา พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน


DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG

DSC_0045.JPG DSC_0046.JPG DSC_0047.JPG

DSC_0049.JPG DSC_0050.JPG DSC_0051.JPG

DSC_0052.JPG DSC_0053.JPG DSC_0054.JPG

DSC_0055.JPG DSC_0056.JPG DSC_0057.JPG

DSC_0058.JPG DSC_0059.JPG DSC_0060.JPG

DSC_0061.JPG DSC_0062.JPG DSC_0063.JPG

DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG DSC_0066.JPG

DSC_0067.JPG DSC_0068.JPG DSC_0069.JPG

DSC_0070.JPG DSC_0071.JPG DSC_0072.JPG

DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG

DSC_0076.JPG DSC_0077.JPG DSC_0078.JPG

DSC_0079.JPG DSC_0080.JPG DSC_0081.JPG

DSC_0082.JPG DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG

DSC_0085.JPG DSC_0086.JPG DSC_0087.JPG

DSC_0088.JPG DSC_0089.JPG DSC_0090.JPG

DSC_0091.JPG DSC_0092.JPG DSC_0093.JPG

DSC_0094.JPG DSC_0095.JPG DSC_0096.JPG

DSC_0097.JPG DSC_0098.JPG DSC_0099.JPG

DSC_0100.JPG DSC_0101.JPG DSC_0102.JPG

DSC_0103.JPG DSC_0104.JPG DSC_0105.JPG

DSC_0106.JPG DSC_0107.JPG DSC_0108.JPG

DSC_0109.JPG DSC_0110.JPG DSC_0111.JPG

DSC_0112.JPG DSC_0113.JPG DSC_0114.JPG

DSC_0115.JPG DSC_0116.JPG DSC_0117.JPG

DSC_0118.JPG DSC_0119.JPG DSC_0120.JPG

DSC_0121.JPG DSC_0122.JPG DSC_0123.JPG

DSC_0124.JPG DSC_0125.JPG DSC_0127.JPG

DSC_0128.JPG DSC_0129.JPG DSC_0130.jpg

DSC_0131.jpg DSC_0132.jpg DSC_0133.jpg

DSC_0134.jpg