ประเพณีลอยกระทง ปี 2562

loikatong62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย และร่วมกันสืบทอดอย่างสร้างสรรค์ต่อไป  โดยมีการจัดกิจกรรมอาทิเช่น การแสดงของนักเรียน การมอบรางวัลจากการประกวดแข่งขัน การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวันลอยกระทง ฯลฯ

DSC_9542.JPG DSC_9543.JPG DSC_9545.JPG

DSC_9547.JPG DSC_9548.JPG DSC_9549.JPG

DSC_9550.JPG DSC_9551.JPG DSC_9552.JPG

DSC_9553.JPG DSC_9554.JPG DSC_9555.JPG

DSC_9556.JPG DSC_9557.JPG DSC_9559.JPG

DSC_9560.JPG DSC_9561.JPG DSC_9562.JPG

DSC_9563.JPG DSC_9564.JPG DSC_9565.JPG

DSC_9566.JPG DSC_9567.JPG DSC_9568.JPG

DSC_9569.JPG DSC_9570.JPG DSC_9571.JPG

DSC_9572.JPG DSC_9573.JPG DSC_9574.JPG

DSC_9575.JPG DSC_9576.JPG DSC_9577.JPG

DSC_9578.JPG DSC_9579.JPG DSC_9581.JPG

DSC_9582.JPG DSC_9583.JPG DSC_9585.JPG

DSC_9586.JPG DSC_9587.JPG DSC_9588.JPG

DSC_9589.JPG DSC_9590.JPG DSC_9591.JPG

DSC_9592.JPG DSC_9593.JPG DSC_9594.JPG

DSC_9595.JPG DSC_9596.JPG DSC_9597.JPG

DSC_9598.JPG DSC_9599.JPG DSC_9600.JPG

DSC_9601.JPG DSC_9602.JPG DSC_9603.JPG

DSC_9604.JPG DSC_9605.JPG DSC_9606.JPG

DSC_9607.JPG DSC_9608.JPG DSC_9609.JPG

DSC_9610.JPG DSC_9611.JPG DSC_9612.JPG

DSC_9614.JPG DSC_9616.JPG DSC_9617.JPG

DSC_9618.JPG DSC_9619.JPG DSC_9620.JPG

DSC_9621.JPG DSC_9622.JPG DSC_9623.JPG

DSC_9624.JPG DSC_9625.JPG DSC_9626.JPG

DSC_9627.JPG DSC_9628.JPG DSC_9629.JPG

DSC_9630.JPG DSC_9631.JPG DSC_9632.JPG

DSC_9633.JPG DSC_9634.JPG DSC_9636.JPG

DSC_9637.JPG DSC_9638.JPG DSC_9639.JPG

DSC_9641.JPG DSC_9642.JPG DSC_9643.JPG

DSC_9644.JPG DSC_9645.JPG DSC_9646.JPG

DSC_9647.JPG DSC_9648.JPG DSC_9649.JPG

DSC_9650.JPG DSC_9651.JPG DSC_9652.JPG

DSC_9653.JPG DSC_9654.JPG DSC_9655.JPG

DSC_9657.JPG DSC_9658.JPG DSC_9659.JPG

DSC_9660.JPG DSC_9661.JPG DSC_9662.JPG

DSC_9663.JPG DSC_9664.JPG DSC_9665.JPG

DSC_9667.JPG DSC_9668.JPG DSC_9669.JPG

DSC_9671.JPG DSC_9672.JPG DSC_9673.JPG

DSC_9674.JPG DSC_9675.JPG DSC_9678.JPG

DSC_9679.JPG DSC_9680.JPG DSC_9681.JPG

DSC_9682.JPG DSC_9683.JPG DSC_9685.JPG

DSC_9686.JPG DSC_9687.JPG DSC_9688.JPG

DSC_9689.JPG DSC_9690.JPG DSC_9691.JPG

DSC_9693.JPG DSC_9694.JPG DSC_9696.JPG

DSC_9697.JPG DSC_9698.JPG DSC_9699.JPG

DSC_9700.JPG DSC_9701.JPG DSC_9702.JPG

DSC_9703.JPG DSC_9704.JPG DSC_9705.JPG

DSC_9707.JPG DSC_9708.JPG