กิจกรรมวิถีศิลป์

sillapa62 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมวิถีศิลป์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางของศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะมากมาย

คลิกดูภาพกิจกรรม