แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

thai-chainess62 

โรงเรียนวัดบางเตย ต้อนรับคณะเยาวชนจากประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของเยาวชนทั้งสองประเทศ

คลิกดูภาพกิจกรรม