สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2562

library day62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นระหว่างวันที่  5-9 สิงหาคม 2562 โดยใช้ชื่อว่า "ตะลุยโลกนิทาน กับงานสัปดาห์ห้องสมุด" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน การใช้ห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆที่สำคัญ

DSC_5673.JPG DSC_5674.JPG DSC_5676.JPG

DSC_5677.JPG DSC_5678.JPG DSC_5679.JPG

DSC_5680.JPG DSC_5681.JPG DSC_5682.JPG

DSC_5683.JPG DSC_5684.JPG DSC_5685.JPG

DSC_5686.JPG DSC_5687.JPG DSC_5688.JPG

DSC_5689.JPG DSC_5690.JPG DSC_5691.JPG

DSC_5693.JPG DSC_5694.JPG DSC_5695.JPG

DSC_5696.JPG DSC_5697.JPG DSC_5698.JPG

DSC_5699.JPG DSC_5701.JPG DSC_5702.JPG

DSC_5703.JPG DSC_5704.JPG DSC_5707.JPG

DSC_5708.JPG DSC_5709.JPG DSC_5710.JPG

DSC_5711.JPG DSC_5712.JPG DSC_5714.JPG

DSC_5718.JPG DSC_5719.JPG DSC_5720.JPG

DSC_5721.JPG DSC_5723.JPG DSC_5725.JPG

DSC_5726.JPG DSC_5727.JPG DSC_5728.JPG

DSC_5729.JPG DSC_5730.JPG DSC_5731.JPG

DSC_5732.JPG DSC_5733.JPG DSC_5734.JPG

DSC_5736.JPG DSC_5738.JPG DSC_5739.JPG

DSC_5740.JPG DSC_5742.JPG DSC_5743.JPG

DSC_5744.JPG DSC_5745.JPG DSC_5746.JPG

DSC_5748.JPG DSC_5749.JPG DSC_5750.JPG

DSC_5751.JPG DSC_5752.JPG DSC_5753.JPG

DSC_5754.JPG DSC_5755.JPG DSC_5756.JPG

DSC_5757.JPG DSC_5758.JPG DSC_5759.JPG

DSC_5760.JPG DSC_5761.JPG DSC_5762.JPG

DSC_5763.JPG DSC_5765.JPG DSC_5766.JPG

DSC_5767.JPG DSC_5768.JPG DSC_5769.JPG

DSC_5770.JPG DSC_5771.JPG DSC_5772.JPG

DSC_5773.JPG DSC_5775.JPG DSC_5776.JPG

DSC_5777.JPG DSC_5778.JPG DSC_5779.JPG

DSC_5780.JPG DSC_5781.JPG DSC_5782.JPG

DSC_5783.JPG DSC_5784.JPG DSC_5785.JPG

DSC_5786.JPG DSC_5787.JPG DSC_5788.JPG

DSC_5789.JPG DSC_5790.JPG DSC_5791.JPG

DSC_5792.JPG DSC_5793.JPG DSC_5794.JPG

DSC_5795.JPG DSC_5796.JPG DSC_5797.JPG

DSC_5798.JPG DSC_5801.JPG DSC_5802.JPG

DSC_5803.JPG DSC_5804.JPG DSC_5806.JPG

DSC_5807.JPG DSC_5808.JPG DSC_5809.JPG

DSC_5810.JPG DSC_5811.JPG DSC_5812.JPG

DSC_5813.JPG DSC_5814.JPG