วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

birthday king10 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางเตย จัดพิธีถวายพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ(28 กรกฎาคม 2562)   ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่ปวงชนชาวไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

birthday king10_001.JPG birthday king10_002.JPG birthday king10_003.JPG

birthday king10_004.JPG birthday king10_005.JPG birthday king10_006.JPG

birthday king10_007.JPG birthday king10_008.JPG birthday king10_009.JPG

birthday king10_010.JPG birthday king10_011.JPG birthday king10_012.JPG

birthday king10_013.JPG birthday king10_014.JPG birthday king10_015.JPG

birthday king10_016.JPG birthday king10_017.JPG birthday king10_018.JPG

birthday king10_019.JPG birthday king10_020.JPG birthday king10_021.JPG

birthday king10_022.JPG birthday king10_023.JPG birthday king10_024.JPG

birthday king10_025.JPG birthday king10_026.JPG birthday king10_027.JPG

birthday king10_028.JPG birthday king10_029.JPG birthday king10_030.JPG

birthday king10_031.JPG birthday king10_032.JPG birthday king10_033.JPG

birthday king10_034.JPG birthday king10_035.JPG birthday king10_036.JPG

birthday king10_037.JPG birthday king10_038.JPG birthday king10_039.JPG

birthday king10_040.JPG birthday king10_041.JPG birthday king10_042.JPG

birthday king10_043.JPG birthday king10_044.JPG birthday king10_045.JPG

birthday king10_046.JPG birthday king10_047.JPG birthday king10_048.JPG

birthday king10_049.JPG birthday king10_050.JPG birthday king10_051.JPG

birthday king10_052.JPG birthday king10_053.JPG birthday king10_054.JPG

birthday king10_055.JPG birthday king10_056.JPG birthday king10_057.JPG

birthday king10_058.JPG birthday king10_059.JPG birthday king10_060.JPG

birthday king10_061.JPG birthday king10_062.JPG birthday king10_063.JPG

birthday king10_064.JPG birthday king10_065.JPG birthday king10_066.JPG

birthday king10_067.JPG birthday king10_068.JPG birthday king10_069.JPG

birthday king10_070.JPG birthday king10_071.JPG birthday king10_072.JPG

birthday king10_073.JPG birthday king10_074.JPG birthday king10_075.JPG

birthday king10_076.JPG birthday king10_077.JPG birthday king10_078.JPG

birthday king10_079.JPG birthday king10_080.JPG birthday king10_081.JPG

birthday king10_082.JPG birthday king10_083.JPG birthday king10_084.JPG

birthday king10_085.JPG birthday king10_086.JPG birthday king10_087.JPG

birthday king10_088.JPG birthday king10_089.JPG birthday king10_090.JPG

birthday king10_091.JPG birthday king10_092.JPG birthday king10_093.JPG

birthday king10_094.JPG birthday king10_095.JPG birthday king10_096.JPG

birthday king10_097.JPG birthday king10_098.JPG birthday king10_099.JPG

birthday king10_100.JPG birthday king10_101.JPG birthday king10_102.JPG

birthday king10_103.JPG birthday king10_104.JPG birthday king10_105.JPG

birthday king10_106.JPG birthday king10_107.JPG birthday king10_108.JPG

birthday king10_109.JPG birthday king10_110.JPG birthday king10_111.JPG

birthday king10_112.JPG birthday king10_113.JPG birthday king10_114.JPG

birthday king10_115.JPG birthday king10_116.JPG birthday king10_117.JPG

birthday king10_118.JPG birthday king10_119.JPG birthday king10_120.JPG

birthday king10_121.JPG birthday king10_122.JPG birthday king10_123.JPG

birthday king10_124.JPG birthday king10_125.JPG birthday king10_126.JPG

birthday king10_127.JPG birthday king10_128.JPG birthday king10_129.JPG

birthday king10_130.JPG birthday king10_131.JPG birthday king10_132.JPG

birthday king10_133.JPG birthday king10_134.JPG birthday king10_135.JPG

birthday king10_136.JPG birthday king10_137.JPG birthday king10_138.JPG

birthday king10_139.JPG birthday king10_140.JPG birthday king10_141.JPG

birthday king10_142.JPG birthday king10_143.JPG birthday king10_144.JPG

birthday king10_145.JPG birthday king10_146.JPG birthday king10_147.JPG

birthday king10_148.JPG birthday king10_149.JPG birthday king10_150.JPG

birthday king10_151.JPG birthday king10_152.JPG birthday king10_153.JPG

birthday king10_154.JPG birthday king10_155.JPG birthday king10_156.JPG

birthday king10_157.JPG birthday king10_158.JPG birthday king10_159.JPG

birthday king10_160.JPG birthday king10_161.JPG birthday king10_162.JPG

birthday king10_163.JPG birthday king10_164.JPG birthday king10_165.JPG

birthday king10_166.JPG birthday king10_167.JPG birthday king10_168.JPG

birthday king10_169.JPG birthday king10_170.JPG birthday king10_171.JPG

birthday king10_172.JPG birthday king10_173.JPG birthday king10_174.JPG

birthday king10_175.JPG birthday king10_176.JPG birthday king10_177.JPG

birthday king10_178.JPG birthday king10_179.JPG birthday king10_180.JPG

birthday king10_181.JPG birthday king10_182.JPG birthday king10_183.JPG

birthday king10_184.JPG birthday king10_185.JPG birthday king10_186.JPG

birthday king10_187.JPG birthday king10_188.JPG birthday king10_189.JPG

birthday king10_190.JPG birthday king10_191.JPG birthday king10_192.JPG

birthday king10_193.JPG birthday king10_194.JPG birthday king10_195.JPG

birthday king10_196.JPG birthday king10_197.JPG birthday king10_198.JPG

birthday king10_199.JPG birthday king10_200.JPG birthday king10_201.JPG

birthday king10_202.JPG birthday king10_203.JPG birthday king10_204.JPG

birthday king10_205.JPG birthday king10_206.JPG birthday king10_207.JPG

birthday king10_208.JPG birthday king10_209.JPG birthday king10_210.JPG

birthday king10_211.JPG birthday king10_212.JPG birthday king10_213.JPG

birthday king10_214.JPG birthday king10_215.JPG birthday king10_216.JPG

birthday king10_217.JPG birthday king10_218.JPG birthday king10_219.JPG

birthday king10_220.JPG birthday king10_221.JPG birthday king10_222.JPG

birthday king10_223.JPG birthday king10_224.JPG birthday king10_225.JPG

birthday king10_226.JPG birthday king10_227.JPG birthday king10_228.JPG

birthday king10_229.JPG birthday king10_230.JPG birthday king10_231.JPG

birthday king10_232.JPG birthday king10_233.JPG birthday king10_234.JPG

birthday king10_235.JPG birthday king10_236.JPG birthday king10_237.JPG

birthday king10_238.JPG birthday king10_239.JPG birthday king10_240.JPG

birthday king10_241.JPG birthday king10_242.JPG birthday king10_243.JPG