วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

teacher day 62 

คณะครูโรงเรียนวัดบางเตย ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงความสามารถและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติของสุนทรภู่ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม หรือ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ หรือ เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย

suntornpoo62_001.JPG suntornpoo62_002.JPG suntornpoo62_003.JPG

suntornpoo62_004.JPG suntornpoo62_005.JPG suntornpoo62_006.JPG

suntornpoo62_007.JPG suntornpoo62_008.JPG suntornpoo62_009.JPG

suntornpoo62_010.JPG suntornpoo62_011.JPG suntornpoo62_012.JPG

suntornpoo62_013.JPG suntornpoo62_014.JPG suntornpoo62_015.JPG

suntornpoo62_016.JPG suntornpoo62_017.JPG suntornpoo62_018.JPG

suntornpoo62_019.JPG suntornpoo62_020.JPG suntornpoo62_021.JPG

suntornpoo62_022.JPG suntornpoo62_023.JPG suntornpoo62_024.JPG

suntornpoo62_025.JPG suntornpoo62_026.JPG suntornpoo62_027.JPG

suntornpoo62_028.JPG suntornpoo62_029.JPG suntornpoo62_030.JPG

suntornpoo62_031.JPG suntornpoo62_032.JPG suntornpoo62_033.JPG

suntornpoo62_034.JPG suntornpoo62_035.JPG suntornpoo62_036.JPG

suntornpoo62_037.JPG suntornpoo62_038.JPG suntornpoo62_039.JPG

suntornpoo62_040.JPG suntornpoo62_041.JPG suntornpoo62_042.JPG

suntornpoo62_043.JPG suntornpoo62_044.JPG suntornpoo62_045.JPG

suntornpoo62_046.JPG suntornpoo62_047.JPG suntornpoo62_048.JPG

suntornpoo62_049.JPG suntornpoo62_050.JPG suntornpoo62_051.JPG

suntornpoo62_052.JPG suntornpoo62_053.JPG suntornpoo62_054.JPG

suntornpoo62_055.JPG suntornpoo62_056.JPG suntornpoo62_057.JPG

suntornpoo62_058.JPG suntornpoo62_059.JPG suntornpoo62_060.JPG

suntornpoo62_061.JPG suntornpoo62_062.JPG suntornpoo62_063.JPG

suntornpoo62_064.JPG suntornpoo62_065.JPG suntornpoo62_066.JPG

suntornpoo62_067.JPG suntornpoo62_068.JPG suntornpoo62_069.JPG

suntornpoo62_070.JPG suntornpoo62_071.JPG suntornpoo62_072.JPG

suntornpoo62_073.JPG suntornpoo62_074.JPG suntornpoo62_075.JPG

suntornpoo62_076.JPG suntornpoo62_077.JPG suntornpoo62_078.JPG

suntornpoo62_079.JPG suntornpoo62_080.JPG suntornpoo62_081.JPG

suntornpoo62_082.JPG suntornpoo62_083.JPG suntornpoo62_084.JPG

suntornpoo62_085.JPG suntornpoo62_086.JPG suntornpoo62_087.JPG

suntornpoo62_088.JPG suntornpoo62_089.JPG suntornpoo62_090.JPG

suntornpoo62_091.JPG suntornpoo62_092.JPG suntornpoo62_093.JPG

suntornpoo62_094.JPG suntornpoo62_095.JPG suntornpoo62_096.JPG

suntornpoo62_097.JPG suntornpoo62_098.JPG suntornpoo62_099.JPG

suntornpoo62_100.JPG suntornpoo62_101.JPG suntornpoo62_102.JPG

suntornpoo62_103.JPG suntornpoo62_104.JPG suntornpoo62_105.JPG

suntornpoo62_106.JPG suntornpoo62_107.JPG suntornpoo62_108.JPG

suntornpoo62_109.JPG suntornpoo62_110.JPG suntornpoo62_111.JPG

suntornpoo62_112.JPG suntornpoo62_113.JPG suntornpoo62_114.JPG

suntornpoo62_115.JPG suntornpoo62_116.JPG suntornpoo62_117.JPG

suntornpoo62_118.JPG suntornpoo62_119.JPG suntornpoo62_120.JPG

suntornpoo62_121.JPG suntornpoo62_122.JPG suntornpoo62_123.JPG

suntornpoo62_124.JPG suntornpoo62_125.JPG suntornpoo62_126.JPG

suntornpoo62_127.JPG suntornpoo62_128.JPG suntornpoo62_129.JPG

suntornpoo62_130.JPG suntornpoo62_131.JPG suntornpoo62_132.JPG

suntornpoo62_133.JPG suntornpoo62_134.JPG suntornpoo62_135.JPG

suntornpoo62_136.JPG suntornpoo62_137.JPG suntornpoo62_138.JPG

suntornpoo62_139.JPG suntornpoo62_140.JPG suntornpoo62_141.JPG

suntornpoo62_142.JPG suntornpoo62_143.JPG suntornpoo62_144.JPG

suntornpoo62_145.JPG suntornpoo62_146.JPG suntornpoo62_147.JPG

suntornpoo62_148.JPG suntornpoo62_149.JPG