พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

wai kru62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ปวารณาตัวเป็นศิษย์และแสดงความเคารพต่อผู้เป็นครู ซึ่งผู้เป็นครูจะได้ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิาย์ด้วยความรักต่อไป

wai kru62_001.JPG wai kru62_002.JPG wai kru62_003.JPG

wai kru62_004.JPG wai kru62_005.JPG wai kru62_006.JPG

wai kru62_007.JPG wai kru62_008.JPG wai kru62_009.JPG

wai kru62_010.JPG wai kru62_011.JPG wai kru62_012.JPG

wai kru62_013.JPG wai kru62_014.JPG wai kru62_015.JPG

wai kru62_016.JPG wai kru62_017.JPG wai kru62_018.JPG

wai kru62_019.JPG wai kru62_020.JPG wai kru62_021.JPG

wai kru62_022.JPG wai kru62_023.JPG wai kru62_024.JPG

wai kru62_025.JPG wai kru62_026.JPG wai kru62_027.JPG

wai kru62_028.JPG wai kru62_029.JPG wai kru62_030.JPG

wai kru62_031.JPG wai kru62_032.JPG wai kru62_033.JPG

wai kru62_034.JPG wai kru62_035.JPG wai kru62_036.JPG

wai kru62_037.JPG wai kru62_038.JPG wai kru62_039.JPG

wai kru62_040.JPG wai kru62_041.JPG wai kru62_042.JPG

wai kru62_043.JPG wai kru62_044.JPG wai kru62_045.JPG

wai kru62_046.JPG wai kru62_047.JPG wai kru62_048.JPG

wai kru62_049.JPG wai kru62_050.JPG wai kru62_051.JPG

wai kru62_052.JPG wai kru62_053.JPG wai kru62_054.JPG

wai kru62_055.JPG wai kru62_056.JPG wai kru62_057.JPG

wai kru62_058.JPG wai kru62_059.JPG wai kru62_060.JPG

wai kru62_061.JPG wai kru62_062.JPG wai kru62_063.JPG

wai kru62_064.JPG wai kru62_065.JPG wai kru62_066.JPG

wai kru62_067.JPG wai kru62_068.JPG wai kru62_069.JPG

wai kru62_070.JPG wai kru62_071.JPG wai kru62_072.JPG

wai kru62_073.JPG wai kru62_074.JPG wai kru62_075.JPG

wai kru62_076.JPG wai kru62_077.JPG wai kru62_078.JPG

wai kru62_079.JPG wai kru62_080.JPG wai kru62_081.JPG

wai kru62_082.JPG wai kru62_083.JPG wai kru62_084.JPG

wai kru62_085.JPG wai kru62_086.JPG wai kru62_087.JPG

wai kru62_088.JPG wai kru62_089.JPG wai kru62_090.JPG

wai kru62_091.JPG wai kru62_092.JPG wai kru62_093.JPG

wai kru62_094.JPG wai kru62_095.JPG wai kru62_096.JPG

wai kru62_097.JPG wai kru62_098.JPG wai kru62_099.JPG

wai kru62_100.JPG wai kru62_101.JPG wai kru62_102.JPG

wai kru62_103.JPG wai kru62_104.JPG wai kru62_105.JPG

wai kru62_106.JPG wai kru62_107.JPG wai kru62_108.JPG

wai kru62_109.JPG wai kru62_110.JPG wai kru62_111.JPG

wai kru62_112.JPG wai kru62_113.JPG wai kru62_114.JPG

wai kru62_115.JPG wai kru62_116.JPG wai kru62_117.JPG

wai kru62_118.JPG wai kru62_119.JPG wai kru62_120.JPG

wai kru62_121.JPG wai kru62_122.JPG wai kru62_123.JPG

wai kru62_124.JPG wai kru62_125.JPG wai kru62_126.JPG

wai kru62_127.JPG wai kru62_128.JPG wai kru62_129.JPG

wai kru62_130.JPG wai kru62_131.JPG wai kru62_132.JPG

wai kru62_133.JPG wai kru62_134.JPG wai kru62_135.JPG

wai kru62_136.JPG wai kru62_137.JPG wai kru62_138.JPG

wai kru62_139.JPG wai kru62_140.JPG wai kru62_141.JPG

wai kru62_142.JPG wai kru62_143.JPG wai kru62_144.JPG

wai kru62_145.JPG wai kru62_146.JPG wai kru62_147.JPG

wai kru62_148.JPG wai kru62_149.JPG wai kru62_150.JPG

wai kru62_151.JPG wai kru62_152.JPG wai kru62_153.JPG

wai kru62_154.JPG wai kru62_155.JPG wai kru62_156.JPG

wai kru62_157.JPG wai kru62_158.JPG wai kru62_159.JPG

wai kru62_160.JPG wai kru62_161.JPG wai kru62_162.JPG

wai kru62_163.JPG wai kru62_164.JPG wai kru62_165.JPG

wai kru62_166.JPG wai kru62_167.JPG wai kru62_168.JPG

wai kru62_169.JPG wai kru62_170.JPG wai kru62_171.JPG

wai kru62_172.JPG wai kru62_173.JPG wai kru62_174.JPG

wai kru62_175.JPG wai kru62_176.JPG wai kru62_177.JPG

wai kru62_178.JPG wai kru62_179.JPG wai kru62_180.JPG

wai kru62_181.JPG wai kru62_182.JPG wai kru62_183.JPG

wai kru62_184.JPG wai kru62_185.JPG wai kru62_186.JPG

wai kru62_187.JPG wai kru62_188.JPG wai kru62_189.JPG

wai kru62_190.JPG wai kru62_191.JPG wai kru62_192.JPG

wai kru62_193.JPG wai kru62_194.JPG wai kru62_195.JPG

wai kru62_196.JPG wai kru62_197.JPG wai kru62_198.JPG

wai kru62_199.JPG wai kru62_200.JPG wai kru62_201.JPG

wai kru62_202.JPG wai kru62_203.JPG wai kru62_204.JPG

wai kru62_205.JPG wai kru62_206.JPG wai kru62_207.JPG

wai kru62_208.JPG wai kru62_209.JPG wai kru62_210.JPG

wai kru62_211.JPG wai kru62_212.JPG wai kru62_213.JPG

wai kru62_214.JPG wai kru62_215.JPG wai kru62_216.JPG

wai kru62_217.JPG wai kru62_218.JPG wai kru62_219.JPG

wai kru62_220.JPG wai kru62_221.JPG wai kru62_222.JPG

wai kru62_223.JPG wai kru62_224.JPG wai kru62_225.JPG

wai kru62_226.JPG wai kru62_227.JPG wai kru62_228.JPG

wai kru62_229.JPG wai kru62_230.JPG wai kru62_231.JPG

wai kru62_232.JPG wai kru62_233.JPG wai kru62_234.JPG

wai kru62_235.JPG wai kru62_236.JPG wai kru62_237.JPG

wai kru62_238.JPG wai kru62_239.JPG wai kru62_240.JPG

wai kru62_241.JPG wai kru62_242.JPG wai kru62_243.JPG

wai kru62_244.JPG