ชมการแสดง ณ สยามนิรมิต

siamniramitr62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยคณะครูนำนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6  เข้ารับชมการแสดงและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย ณ สยามนิรมิต 

DSC_4286.JPG DSC_4287.JPG DSC_4288.JPG

DSC_4289.JPG DSC_4290.JPG DSC_4291.JPG

DSC_4292.JPG DSC_4293.JPG DSC_4294.JPG

DSC_4295.JPG DSC_4296.JPG DSC_4297.JPG

DSC_4298.JPG DSC_4299.JPG DSC_4300.JPG

DSC_4301.JPG DSC_4302.JPG DSC_4303.JPG

DSC_4304.JPG DSC_4305.JPG DSC_4306.JPG

DSC_4307.JPG DSC_4308.JPG DSC_4309.JPG

DSC_4310.JPG DSC_4311.JPG DSC_4312.JPG

DSC_4313.JPG DSC_4314.JPG DSC_4315.JPG

DSC_4316.JPG DSC_4317.JPG DSC_4318.JPG

DSC_4319.JPG DSC_4320.JPG DSC_4321.JPG

DSC_4322.JPG DSC_4323.JPG DSC_4324.JPG

DSC_4325.JPG DSC_4326.JPG DSC_4327.JPG

DSC_4328.JPG DSC_4329.JPG DSC_4330.JPG

DSC_4331.JPG DSC_4332.JPG DSC_4333.JPG

DSC_4334.JPG DSC_4335.JPG DSC_4336.JPG

DSC_4337.JPG DSC_4338.JPG DSC_4339.JPG

DSC_4340.JPG DSC_4341.JPG DSC_4342.JPG

DSC_4343.JPG DSC_4344.JPG DSC_4345.JPG

DSC_4346.JPG DSC_4347.JPG DSC_4348.JPG

DSC_4349.JPG DSC_4350.JPG DSC_4351.JPG

DSC_4352.JPG DSC_4353.JPG DSC_4354.JPG

DSC_4355.JPG DSC_4356.JPG DSC_4357.JPG

DSC_4358.JPG DSC_4359.JPG DSC_4360.JPG

DSC_4361.JPG DSC_4362.JPG DSC_4363.JPG

DSC_4364.JPG DSC_4365.JPG DSC_4366.JPG

DSC_4367.JPG DSC_4368.JPG DSC_4369.JPG

DSC_4370.JPG DSC_4371.JPG DSC_4372.JPG

DSC_4373.JPG DSC_4374.JPG DSC_4375.JPG

DSC_4376.JPG DSC_4377.JPG DSC_4378.JPG

DSC_4379.JPG DSC_4380.JPG DSC_4381.JPG

DSC_4382.JPG DSC_4383.JPG DSC_4384.JPG

DSC_4385.JPG DSC_4386.JPG DSC_4387.JPG

DSC_4388.JPG DSC_4389.JPG DSC_4390.JPG

DSC_4391.JPG DSC_4392.JPG DSC_4393.JPG

DSC_4394.JPG DSC_4395.JPG DSC_4396.JPG

DSC_4397.JPG DSC_4398.JPG DSC_4399.JPG

DSC_4400.JPG DSC_4401.JPG DSC_4402.JPG

DSC_4403.JPG DSC_4404.JPG DSC_4405.JPG

DSC_4406.JPG DSC_4407.JPG DSC_4408.JPG

DSC_4409.JPG DSC_4410.JPG DSC_4411.JPG

DSC_4412.JPG DSC_4413.JPG DSC_4414.JPG

DSC_4415.JPG DSC_4416.JPG DSC_4417.JPG

DSC_4418.JPG DSC_4419.JPG DSC_4420.JPG

DSC_4421.JPG DSC_4422.JPG DSC_4423.JPG

DSC_4424.JPG DSC_4425.JPG DSC_4426.JPG

DSC_4427.JPG DSC_4428.JPG DSC_4429.JPG