วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีฯ

birthday queen62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์

DSC_0229.JPG DSC_0230.JPG DSC_0231.JPG

DSC_0232.JPG DSC_0233.JPG DSC_0234.JPG

DSC_0235.JPG DSC_0236.JPG DSC_0237.JPG

DSC_0238.JPG DSC_0239.JPG DSC_0240.JPG

DSC_0241.JPG DSC_0242.JPG DSC_0243.JPG

DSC_0244.JPG DSC_0245.JPG DSC_0246.JPG

DSC_0247.JPG DSC_0248.JPG DSC_0249.JPG

DSC_0250.JPG DSC_0251.JPG DSC_0252.JPG

DSC_0253.JPG DSC_0254.JPG DSC_0255.JPG

DSC_0256.JPG DSC_0257.JPG DSC_0258.JPG

DSC_0259.JPG DSC_0260.JPG DSC_0261.JPG

DSC_0262.JPG DSC_0263.JPG DSC_0264.JPG

DSC_0265.JPG DSC_0266.JPG DSC_0267.JPG

DSC_0268.JPG DSC_0269.JPG DSC_0270.JPG

DSC_0271.JPG DSC_0272.JPG DSC_0273.JPG

DSC_0274.JPG DSC_0275.JPG DSC_0276.JPG

DSC_0277.JPG DSC_0278.JPG DSC_0279.JPG

DSC_0280.JPG DSC_0281.JPG DSC_0282.JPG

DSC_0283.JPG DSC_0284.JPG DSC_0285.JPG

DSC_0286.JPG