Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต A Lifelong Learning Society

WATBANGTOEI SC.

โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

close school

father day63 hotnews

hotnewsddd

dltv

Web Link

edu bkk
bmamedia
true
dek eng
codingthailand
Scratch

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

vesak62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยและเพื่อรำลึกถึงคุณอันประเสริฐยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน ในวันนี้นับเป็นวันที่สำคัญของคนในศาสนาพุทธอย่างแท้จริง


 

Copyright © 2021 Watbangtoei School Rights Reserved.