กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 2563

bank bangtoei61 

คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  ทั้งนี้เพื่อมอบรางวัลแก่นักออมทั้งคณะครูและนักเรียนที่มีประวัติการออมดีเยี่ยม รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนที่ยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการออมทรัพย์ โดยทางคณะกรรมการมีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียนออมทรัพย์กับสหกรณ์ครบ 100% ในปีการศึกษาต่อไป

DSC_0234.JPG DSC_0235.JPG DSC_0236.JPG

DSC_0237.JPG DSC_0238.JPG DSC_0239.JPG

DSC_0240.JPG DSC_0241.JPG DSC_0242.JPG

DSC_0243.JPG DSC_0244.JPG DSC_0245.JPG

DSC_0246.JPG DSC_0247.JPG DSC_0248.JPG

DSC_0249.JPG DSC_0250.JPG DSC_0251.JPG

DSC_0252.JPG DSC_0253.JPG DSC_0254.JPG

DSC_0255.JPG DSC_0256.JPG DSC_0257.JPG

DSC_0258.JPG DSC_0259.JPG DSC_0260.JPG

DSC_0261.JPG DSC_0262.JPG DSC_0263.JPG

DSC_0264.JPG DSC_0265.JPG DSC_0266.JPG

DSC_0267.JPG DSC_0268.JPG DSC_0269.JPG

DSC_0270.JPG DSC_0271.JPG DSC_0272.JPG

DSC_0273.JPG DSC_0274.JPG DSC_0275.JPG

DSC_0276.JPG DSC_0277.JPG DSC_0278.JPG

DSC_0279.JPG DSC_0280.JPG DSC_0281.JPG

DSC_0282.JPG DSC_0283.JPG DSC_0284.JPG

DSC_0285.JPG DSC_0286.JPG DSC_0287.JPG

DSC_0288.JPG DSC_0289.JPG DSC_0290.JPG

DSC_0291.JPG DSC_0292.JPG DSC_0293.JPG

DSC_0294.JPG DSC_0295.JPG DSC_0296.JPG

DSC_0297.JPG DSC_0298.JPG DSC_0299.JPG

DSC_0300.JPG DSC_0301.JPG DSC_0302.JPG

DSC_0303.JPG DSC_0304.JPG DSC_0305.JPG

DSC_0306.JPG DSC_0307.JPG DSC_0308.JPG

DSC_0309.JPG DSC_0310.JPG DSC_0311.JPG

DSC_0312.JPG DSC_0313.JPG DSC_0314.JPG

DSC_0315.JPG DSC_0316.JPG DSC_0317.JPG

DSC_0318.JPG DSC_0319.JPG DSC_0320.JPG

DSC_0321.JPG DSC_0322.JPG DSC_0323.JPG

DSC_0324.JPG DSC_0325.JPG DSC_0326.JPG

DSC_0327.JPG DSC_0328.JPG DSC_0329.JPG

DSC_0330.JPG DSC_0331.JPG DSC_0332.JPG

DSC_0333.JPG DSC_0334.JPG DSC_0335.JPG

DSC_0336.JPG DSC_0337.JPG DSC_0338.JPG

DSC_0339.JPG DSC_0340.JPG DSC_0341.JPG

DSC_0342.JPG DSC_0343.JPG DSC_0344.JPG

DSC_0345.JPG DSC_0346.JPG DSC_0347.JPG

DSC_0348.JPG DSC_0349.JPG DSC_0350.JPG

DSC_0351.JPG DSC_0352.JPG DSC_0353.JPG

DSC_0354.JPG DSC_0355.JPG DSC_0356.JPG

DSC_0357.JPG DSC_0358.JPG DSC_0359.JPG

DSC_0360.JPG DSC_0361.JPG DSC_0362.JPG

DSC_0363.JPG DSC_0364.JPG DSC_0365.JPG

DSC_0366.JPG DSC_0367.JPG DSC_0368.JPG

DSC_0369.JPG DSC_0370.JPG DSC_0371.JPG

DSC_0372.JPG DSC_0373.JPG DSC_0374.JPG

DSC_0375.JPG DSC_0376.JPG DSC_0377.JPG

DSC_0378.JPG DSC_0379.JPG DSC_0380.JPG

DSC_0381.JPG DSC_0382.JPG DSC_0383.JPG

DSC_0384.JPG DSC_0385.JPG DSC_0386.JPG

DSC_0387.JPG DSC_0388.JPG DSC_0389.JPG

DSC_0390.JPG DSC_0391.JPG DSC_0392.JPG

DSC_0393.JPG DSC_0394.JPG DSC_0395.JPG

DSC_0396.JPG DSC_0397.JPG DSC_0398.JPG

DSC_0399.JPG DSC_0400.JPG DSC_0401.JPG

DSC_0402.JPG DSC_0403.JPG