วันสถาปนาโรงเรียนปีที่ 87

born to school62 

โรงเรียนวัดบางเตย ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปีที่ 87 ทั้งนี้โรงเรียนวัดบางเตยเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแก่เยาวชนด้วยดีเสมอมาจวบจนถึงทุกวันนี้

DSC_0123.JPG DSC_0124.JPG DSC_0125.JPG

DSC_0126.JPG DSC_0127.JPG DSC_0128.JPG

DSC_0129.JPG DSC_0130.JPG DSC_0131.JPG

DSC_0132.JPG DSC_0133.JPG DSC_0134.JPG

DSC_0135.JPG DSC_0136.JPG DSC_0137.JPG

DSC_0138.JPG DSC_0139.JPG DSC_0140.JPG

DSC_0141.JPG DSC_0142.JPG DSC_0143.JPG

DSC_0144.JPG DSC_0145.JPG DSC_0146.JPG

DSC_0147.JPG DSC_0148.JPG DSC_0149.JPG

DSC_0150.JPG DSC_0151.JPG DSC_0152.JPG

DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG

DSC_0156.JPG DSC_0157.JPG DSC_0158.JPG

DSC_0159.JPG DSC_0160.JPG DSC_0161.JPG

DSC_0162.JPG DSC_0163.JPG DSC_0164.JPG

DSC_0165.JPG DSC_0166.JPG DSC_0167.JPG

DSC_0168.JPG DSC_0169.JPG DSC_0170.JPG

DSC_0171.JPG DSC_0172.JPG DSC_0173.JPG

DSC_0174.JPG DSC_0175.JPG DSC_0176.JPG

DSC_0177.JPG DSC_0178.JPG DSC_0179.JPG

DSC_0180.JPG DSC_0181.JPG DSC_0182.JPG

DSC_0183.JPG DSC_0184.JPG DSC_0185.JPG

DSC_0186.JPG DSC_0187.JPG DSC_0188.JPG

DSC_0189.JPG DSC_0190.JPG DSC_0191.JPG

DSC_0192.JPG DSC_0193.JPG DSC_0194.JPG

DSC_0195.JPG DSC_0196.JPG DSC_0197.JPG

DSC_0198.JPG DSC_0199.JPG DSC_0200.JPG

DSC_0201.JPG DSC_0202.JPG DSC_0203.JPG

DSC_0204.JPG DSC_0205.JPG DSC_0206.JPG

DSC_0207.JPG